TR | EN
KROMATOGRAFİ LABORATUVARI

SIVI KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS)

Sıvı kromatografi-kütle spektrometresi/kütle spektrometresi (LC-MS/MS), sıvı kromatografisinin (HPLC) kütle spektrometrisinin (MS) kütle analizi yetenekleri ile fiziksel ayırma yeteneklerini birleştiren bir analitik kimya tekniğidir. Eşleşmiş kromatografi - MS sistemleri kimyasal analizde popülerdir çünkü her tekniğin bireysel yetenekleri sinerjik olarak geliştirilmiştir. Sıvı kromatografisi, karışımları çoklu bileşenlerle ayırırken, kütle spektrometresi, yüksek moleküler özgüllük ve algılama duyarlılığı ile bireysel bileşenlerin yapısal kimliğini sağlar. LC ünitesinden ayrıştırılmış analitler iyonlaştırılarak MS/MS ünitesine gönderilirler. MS/MS ünitesinde iyonlar ilk quadropolden kütle/yük (m/z) oranlarında ayrıştırılarak collision cell olarak bilinen girişim hücresine yönlendirilirler. Burada yüksek saflıkta azot gazı ile çarpıştırılan moleküller parçalanarak ikinci quadropole gönderilirler. İkinci quadropol ünitesindeki bu ikinci iyonlar da kütle/yük (m/z) oranlarında ayrıştırılarak kütlesel olarak tayin edilirler. Aynı m/z oranına sahip pek çok molekül olabilecekken aynı parçalanma iyonlarına sahip moleküllerin doğada bulunma oranı 1/10000’dir. Bu tandem tekniği, çevre ve biyolojik kaynaklı karmaşık örneklerde yaygın olarak bulunan biyokimyasal, organik ve inorganik bileşikleri hassas bir şekilde analiz etmek için tercih edilir. Bu nedenle, LC-MS/MS, biyoteknoloji, çevre izleme, gıda işleme ve farmasötik, zirai ilaç ve kozmetik endüstrileri gibi çok çeşitli sektörlerde uygulanabilir.

 

LC-MS/MS, analitlerin kalitatif ve kantitatif olarak analiz edilmesine imkan verir. Karmaşık ortamlarda yer alan tekli veya çoklu analitlerin analizinde, eser düzeydeki maddelerin analizinde, ilaç etken maddelerinin yanında safsızlık ve metabolitlerinin analizinde, gıdalardaki katkı maddeleri veya pestisitlerinin analizlerinde, kan, idrar, doku gibi biyolojik numunelerin analizlerinde yüksek hassaslık ve doğruluk ile sonuç almak mümkündür.  

 

LC-MS/MS, çoklu analit tayininin yanı sıra numunedeki eser miktardaki analitlerin tayini için tercih edilen en hassas metotlardan biridir. Örnekte bulunan bileşenlerin miktarı, yapısı ve molekül ağırlığı hakkında bilgi verir. Küçük farmasötik bileşiklerden büyük proteinlerin tayinine kadar, polar iyonik, termal kararsız ve uçucu olmayan bileşiklerin analizleri gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

 

Mevcut LC-MS/MS sistemi 1000 bar basınçla çalışan sıvı kromatografi (LC) ünitesi ile üçlü kuadropolden sisteminden oluşan kütle spektrometresinden (MS/MS) oluşmaktadır. Sistem ESI, electrospray ionization ve APCI, atmospheric pressure chemical ionization iyon kaynakları içermekte ve bu sayede daha geniş bir analiz skalası elde etmektedir. 

Cihaz: Thermo TSQ Quantis LC-MS/MS

 

Uygulama Alanları:

- İlaç metabolitleri analizi,

- Adli Tıp analizlari,

- Tıpta yenidoğan taraması,

- Veterinerlik ilaç kalıntı analizleri,

- Gıda pestisit analizleri,

- Suda kalıntı ve kirlilik tayini.

 

 

GAZ KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)

Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS), bir test numunesi içindeki farklı maddeleri tanımlamak için gaz kromatografisi ve kütle spektrometresinin özelliklerini birleştiren analitik bir yöntemdir. GC ile gaz fazında bulunabilen veya gazlaştırılabilen numunelerin içerikleri, kütlesel olarak ayrıştırılarak ileri seviyede moleküler tayinle aydınlatılabilir. GC-MS uygulamaları, 1970'lerin başlarında sondaj çalışmaları sırasında Mars gezegeninden alınan malzeme numuneleri dahil olmak üzere, uyuşturucu tespiti, yangın araştırması, çevresel analiz, patlayıcıların araştırılması ve bilinmeyen numunelerin tanımlanmasını içerir. Ek olarak, daha önce tanımlanmadan öte parçalanmış olduğu düşünülen malzemelerde eser elementleri tanımlayabilir. Kütle spektrometresi de kromatografik ayırım sonrasında numune içeriğin niceliksel (kantitatif) olarak aydınlatılması için metotu bir üst seviyeye taşır. Aynı sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi gibi, bir maddenin küçük miktarlarında bile analiz ve tespit sağlar. Bu yüzden GC-MS, adli madde tanımlama için bir "altın standart" olarak kabul edilmiştir, çünkü belirli bir maddenin varlığını pozitif olarak tanımlayan %100 spesifik bir test yapmak için kullanılır.

 

Mevcut GC sistemimiz kütle spektrometresi (MS), alev iyonlaştırma dedektörü (flame ionization dedector, FID), SPME, headspace ve sıvı enjeksiyon ünitelerini bir arada bulunduran çoklu otoörnekleyici ile farklı numunelerin (organik, inorganik, biyolojik) farklı uygulamaları için çok hassas moleküler yapı tayinlerini, kalitatif ve kantitatif olarak gerçekleştirebilmektedir.

Cihaz: Trace 1300 GC, ISQ 7000 MS, TriPlus RSH Autosampler

 

Uygulama Alanları:

- Petrol, Petrol Türevi ve Petrokimya Analizleri,

- Uçucu veya Yarı Uçucu Maddeler,

- Gıda Örnekleri,

- Yağ Örnekleri,

- Kozmetik Ürün Analizleri,

- Doping Madde Tayinleri.

 

 

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ (HPLC)

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (daha önce yüksek basınçlı sıvı kromatografisi olarak adlandırılan HPLC), bir karışımdaki her bileşenin ayrılması, tanımlanması ve nicelenmesi için kullanılan analitik kimyada kullanılan bir tekniktir. Teknik, katı bir adsorban maddesiyle (sabit faz) doldurulmuş bir kolondan numune karışımını içeren bir basınçlı sıvı çözücüsünün (mobil faz) yüksek basınçla ilerletilmesi mantığına dayanır. Numunedeki her bir bileşen, adsorban malzeme ile moleküler etkileşim içerisindedir. Ancak bu etkileşim her bir bileşen için farklıdır. Bu durum farklı bileşenler için farklı akış hızlarına neden olur ve bileşenlerin kolondan dışarı akarken ayrılmasına yol açar. Analiz yapılan numuneye bağlı olarak da mevcut sistemimiz ile bütünleşik değişken dalga boylu ultraviyole (UV) dedektör, floresan dedektör ve refraktif indeks dedektörü (RID) ile bu bileşenlerin nitel tayinleri yapılabilmektedir. HPLC çalışmalarında, standart maddelerin kullanılarak hazırlanan kalibrasyonlar ile de hedef bileşenlerin niceliksel tayinleri de yapılabilir. HPLC, günümüzde farklı çalışmalara uyarlanabilmesi, kantitatif tayinler için kullanılabilir olması, uçucu olmayan ve sıcaklık ile bozunabilen numunelerin analitik olarak ayrıştırabilmesi vb. sebeplerden dolayı hemen hemen sektörde yaygın olarak tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. 

Cihaz: Thermo Ultimate 3000 HPLC (600 Bar)

 

Uygulama Alanları:

- Kimya Endüstrisi,

- Gıda Endüstrisi,

- İlaç Sektörü,

- Kozmetik Endüstrisi,

- Çevre Analizleri,

- Biyokimyasal Analizler,

- Kozmetik Endüstrisi,

- Klinik ve Adli Tıp Çalışmaları.