ELEKTRON MİKROSKOBİ HİZMET BİRİMİ

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) 

Taramalı elektron mikroskobu, odaklanmış bir elektron demeti ile numune yüzeyini tarayarak görüntü elde eden bir elektron mikroskobu türüdür. Elektronlar numunedeki atomlarla etkileşerek numune yüzeyindeki topografi ve kompozisyon hakkında bilgiler içeren farklı sinyaller üretir. Bu sinyaller ilgili dedektörlerce toplanarak bilgisayar ekranına aktarılır ve görüntü elde edilir.

 

ARUM Merkezi laboratuvarının SEM bölümünde JEOL JSM 5600 marka SEM cihazı bulunmaktadır. Cihazla birlikte EDS sistemi ile belirlenmiş bir nokta, çizgi ve alan taraması ve seçilmiş alan X-ışını haritalanması yapılmakta ve bu bölgelerde kalitatif ve kantitatif olarak element analizleri yapılabilmektedir. Yalıtkan numunelerin analizi için numune hazırlamada kullanılmak üzere yüksek vakum altında çalışan altın paladyum kaplama cihazı mevcuttur. Ayrıca biyolojik örnekler için kritik nokta kurutucusu mevcuttur. Bu sayede, dokularda fizyolojik veya patolojik olarak, ya da deneysel yöntemlerle ortaya çıkan morfolojik değişikliklerin analizi yapılmaktadır.

 

SEM Cihazı: JEOL JSM 5600

 

SEM ile yapılabilecek analizler;

  • Topografi
  • Morfoloji
  • Şekil
  • Boyut
  • Bileşim yapıları

 

SEM Analiz Başvuru Formu

 

 

 

GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOBU (TEM) 

Geçirimli Elektron Mikroskobu (Transmission Electron Microscope, TEM) çok ince bir örnek içinden geçirilen yüksek enerjili elektronların görüntülenmesi prensibine dayanır. Elektronların örnek ile etkileşimleri sonucu oluşan görüntü büyültülür ve floresans ekran, fotoğrafik film katmanı ya da CCD kamera gibi bir sensör üzerine odaklanır.

 

ARUM Merkezi Laboratuvar TEM bölümünde JEOL 1220 JEM marka TEM cihazı bulunmaktadır.  Birimimizde biyolojik numunelerin hazırlanması ile ilgili olarak doku takibi, kesit alma ve boyama işlemlerini de içeren rutin elektronmikroskopik takip işlemleri de yürütülmektedir.

 

Bu teknik sayesinde düşük büyütmelerden yüksek büyütmelere (50x-200.000x) kadar morfolojik, yapısal ve elementel bilgiler alınabilmektedir. Biyoloji, tıp ve temel bilim alanlarında numunenin yüzey ve ince yapılarının ayrıntılı olarak yüksek çözünürlük ve kontrastta görüntülenmesi, morfolojik araştırmalar, yapı-fonksiyon ilişkilerinin yorumlanması gibi birçok analiz yapılabilmektedir.

 

TEM Cihazı: JEOL JEM 1220

 

TEM ile yapılabilecek analizler;

  • Numunenin yüzey ve ince yapılarının ayrıntılı olarak görüntülenmesi
  • Morfolojik araştırmalar,
  • Yapı-fonksiyon ilişkilerinin yorumlanması

 

TEM Analiz Başvuru Formu