TR | EN
MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ ANALİZ BİRİMİ

FOURİER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (FTIR)

Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi, moleküllerin yapısındaki bağların tanımlanmasıyla temel bilimler, sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemin temeli, molekül içi bağlar üzerine düşürülen kızılötesi ışınların, bağların titreşim ve dönme hareketleri ile soğurulmasına dayanır. Ancak bu olay sadece dipol momente sahip polar moleküllerde gözlenir.

 

ARUM bünyesin bulunan IR spektrometresi ile katı haldeki numuneler potasyum bromür (KBr) ile pellet haline getirilerek veya ATR ünitesi ile doğrudan analiz edilebilerek IR spektrumları elde edilebilir. ATR, zayıflatılmış toplam yansıma (attenuated total reflection) ünitesi ile sıvı ve gaz numunelerin doğrudan IR spektrumları elde edilebilir. ATR ünitesinde kullanılan elmas ve germanyum kristalleri ile farklı türlerdeki numunelerin daha yüksek çözünürlükteki IR spektrumları elde edilebileceği gibi ısıtma tablasıyla da 300° C sıcaklığa kadar sıcaklık deneyleri yürütülebilir. IR spektrometresi hem akademik hem de endüstriyel çalışmaların vazgeçilmezi olan bir cihaz olarak hemen hemen her alanda uygulanabilmektedir. Ayrıca, 22.000 spektrumluk bir kütüphane sayesinde bazı organik ve inorganik moleküller tayin edilebilmektedir.

 

IR Cihazı: Perkin Elmer Spectrum Two

ATR Ünitesi: PIKE Gladi ATR Elmas ve Germanyum Kristaller

Spektrum Aralığı: 8300 – 350 cm-1

 

IR Analizi ile Elde Edilebilecek Bilgiler;

 • Molekül içi bağların tayini
 • Molekül formülünün tayini
 • Molekül içi fonksiyonel grupların incelenmesi
 • Kütüphane taraması ile bilinmeyen molekül tayini
 • Kantitatif program ile numune İçerisindeki bileşenlerin miktar tayini

 

 

 

MORÖTESİ-GÖRÜNÜR IŞIK SPEKTROFOTOMETRESİ (UV-VIS)

UV-VIS spektroskopisi, dalga boyu aralığı olarak morötesi ve görünür ışık bölgelerini kapsayan, organik moleküllerin, iyon veya komplekslerin tanımlanmasında sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin temeli bir ışın demetinin, bir örnekten geçirildikten veya bir örneğin yüzeyinden yansıtıldıktan sonra ışın şiddetindeki azalmaya bağlı olarak soğurmanın (absorpsiyonun) artmasına dayanır. Örnekten geçen veya yansıyan ışınlar her bir molekül tarafından kendine özgü bir dalga boyu ile soğurulduğu için referans spektrumlar ile molekül tayini gerçekleştirilebilir.

 

ARUM bünyesindeki UV-VIS spektrofotometre dalga boyu aralığı olarak morötesi ve görünür ışık bölgeleriyle geniş bir spektrumda analiz imkânı sunmaktadır. Cihaz ile entegre sıcaklık aksesuarları ile sıcaklığa bağlı deneyler (60°C sıcaklığa kadar) gerçekleştirilebilmektedir. UV-VIS spektrofotometresi hem akademik hem de endüstri alanında temel olarak tercih edilen ve su, çevre, ilaç, kimya, biyoloji, biyokimya vb. alanlarda vazgeçilmez olan bir cihazdır.

 

UV-VIS Cihazı: Perkin Elmer Lambda 750 (Çift Işınlı)

Dalga Boyu Aralığı: 2500 – 190 nm

 

UV-VIS Analizi ile Elde Edilebilecek Bilgiler;

 • Molekül formülünün tayini,
 • Kimyasal reaksiyon takibi,
 • Reaksiyon kinetiğinin takibi,
 • Sıcaklığa bağlı reaksiyon takibi,
 • Türbidimetrik çalışmalar.

 

 

 

FLORESANS SPEKTROFOTOMETRE

Moleküler floresans spektroskopisinde, elektromanyetik ışın demeti ile uyarılmış bir atom veya molekül temel enerji seviyesinden bir üst enerji seviyesine çıkar. Üst enerji seviyesindeki uyarılmış atom veya molekül kararsızdır ve soğurduğu fazla enerjiyi atarak temel enerji seviyesine dönmek ister. Bu aşamada, fazla enerjinin tamamı veya bir kısmı, atom veya molekülden ışık emisyonu olarak ayrılabilir. Bu olay gerçekleşme türüne bağlı olarak floresans veya fosferasans olarak adlandırılsa da genel olarak lüminesans olarak adlandırılır. Bu sayede üzerinde çalışılan örneklerin lüminesans karakterleri tayin edilebilir.

 

ARUM bünyesindeki floresans spektrofotometre (veya spektroflorimetre) ile sıvı veya çözelti halindeki örneklerden floresans ve fosforesans okumaları alınabilmekle birlikte kemi- ve biyolüminesans çalışmaları yapılabilmektedir.

 

Spektroflorimetre Cihazı: Perkin Elmer FL6500

Dalga Boyu Aralığı: 900 – 200 nm (eksitasyon), 900 – 200 nm (emisyon)

 

Spektroflorimetre Analizi ile Elde Edilebilecek Bilgiler;

 • Floresans, fosforesans, lüminesans ölçümleri