TR | EN
Vizyonumuz

ESOGU ARUM, Bilgi, Teknoloji ve Yenilik geliştirme süreçlerinde araştırmacıların ihtiyacı olan ve ileri düzey araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir çağdaş altyapılar kurarak üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunan, Ar-Ge faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirerek ülkemiz kalkınmasının hızlandırılmasına, insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve evrensel bilgiye katkıda bulunan projelere önderlik eden ve destek olan bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.