TR | EN
Genel Bilgiler

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kuruluş Amacı,

  • Üniversite bünyesinde mevcut ileri bilimsel ve stratejik araştırma laboratuvarları, araştırma ve uygulama merkezleri ve benzer birimler arasında koordinasyonu sağlamak, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını ve etkin kullanımlarını sağlamak,
  • Üniversite bünyesinde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz, test ve ölçüm alt yapısı ve hizmeti sunarak destek sağlamak, ve ayrıca özel/stratejik projelere ev sahipliği yaparak yeni AR-GE alanları yaratmak,
  • Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak konuşlandırılmasını sağlamak ve üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, katma değer sağlayan çıktılar ortaya konmasında etkin rol oynamak,
  • Lokal, bölgesel ve ulusal sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak sektörün taleplerine cevap verebilmek ve sorunların çözümüne yönelik test, analiz ve ölçüm hizmetleri ile ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,
  • Yapılacak araştırmalarda ulusal ve uluslararası iş birliğini teşvik etmek, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak olarak belirlenmiştir.

Merkezimiz Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2011K120270 nolu araştırma alt yapı projesi ile yapılanma çalışmalarını tamamlamış olup 2016 yılı Şubat ayında hizmete açılmıştır.

Merkezde; Elektron Mikroskopi (Kryo-TEM, TEM, FE-SEM ve SEM) Birimi, NMR Spektroskopisi Birimi, Raman Spektroskopi Birimi, Moleküler Spektroskopi Analiz (FT-IR, UV-VIS, Floresans Spek.) Birimi, X-Işını Analiz (XRD ve XRF) Birimi, Elementel Analiz (ICP-MS) Birimi, Termal Karakterizasyon (STA, DSC ve DMA) Birimi, Kromatografi Laboratuvarı (LC-MS/MS, GC-MS, HPLC) ve İleri Mikroskopi Analiz Biriminde test ve analiz hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Hücre Kültürü Laboratuvarıylada ilgili araştırmacılara hizmet ve altyapı imkanı sunmaktadır.

Merkezimiz bünyesinde 3 Öğretim Üyesi, 2 Uzman Biyolog, 2 Uzman Kimyager, 1 Uzman Fizikçi, 1 Malzeme Mühendisi olmak üzere toplam 9 araştırmacı ile 3 memur, 2 teknisyen ve 2 hizmetli personel görev yapmaktadır.