TR | EN
Cihazlarımız

ANALİZ VE KARAKTERİZASYON CİHAZLARIMIZ 

- Geçirimli Elektron Mikroskobu (Cryo-TEM)

     Hitachi HT7800

- Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM)

     JEOL JEM-1220

-Taramalı Elektron Mikroskobu (FE-SEM)

     Hitachi Regulus 8230

- Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

     JEOL JSM-5600LV

- Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi

     JEOL ECZ500R

- Raman Spektrometresi

     RENISHAW RAMAN inVia Microscope

- FTIR - Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi

     PerkinElmer Spectrum Two

- UV-VIS-NIR Spektrofotmetresi

     PerkinElmer Lambda 750

- Floresans Spektrofotmetre

     PerkinElmer FL6500

- X-Işını Difraktometresi (XRD)

     PANALYTICAL EMPYREAN

- X-Işını Floresans (XRF) Spektrometresi

     PANALYTICAL ZETIUM

- İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi

    Thermo iCAP RQ

- Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop (CLSM)

     ZEISS LSM 800

- Floresans Mikroskop ve Görüntüleme Sistemi

     ZEISS AXIOIMAGER M1

- Simültane Termal Analizör (STA)

     PerkinElmer STA8000

- Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

     PerkinElmer DSC8000

- Dinamik Mekanik Analizör (DMA)

     PerkinElmer DMA8000

- Sıvı Kromatografi-Kütle Spektroskopisi (LC-MS/MS)

     Thermo TSQ Quantis

- Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)

     Thermo ISQ-QD

- Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

     Thermo Ultimate 3000

- Jel Görüntüleme Sistemi

     Syngene G:BOX Chemi XRQ

- Yatay Elektroforez

    BIO RAD mini sub cell gt 

- Dikey Elektroforez

    Hoefer SE600X Maxigel, SE260 Minigel,  TE77XP Semidry

 

 

NUMUNE HAZIRLAMA CİHAZLARIMIZ

-Kriyojenik Numune Hazırlma Cihazı (Vitrifikasyon Robotu)

     LEICA EM GP2

- Ultramikrotom 

     LEICA UltraCut R  &  LEICA EM UC7  &  LEICA EM UC7-Cryo

- SEM Numune Kaplama Cihazı

     LEICA EM ACE600  &  POLARON SC7620

- Kritik Noktada Kurutma Cihazı

     LEICA EM CPD300  &  POLARON CPD7501

- Eritiş Cihazı

     CLASSE EAGON 2

- Masaüstü Pres

     MAASSEN MP250 (25 TON KAPASİTELİ) & SPECAC atlas (15 TON KAPASİTELİ)

- Bilyeli Değirmen

     FRITSCH MiniMill II

- Kül Fırın

     PROTHERM FURNACES PAF 110/10

-Mikrodalga Yakma Fırını

     Milestone Ethos UP & Ethos EASY, SK-15 Rotor

- Asit Damıtma Sistemi

    Berghof BSB-9-IR Distillacid

- Liyofilizatör 

     CHRIST ALPHA PLUS

- Elek Sarsma Cihazı 

     FRITSCH ANALYSETTE 3 PRO

- Stereomikroskop 

     ZEISS Stemi 508, AXIOCAM105 COLOR Camera & OLYMPUS SZ-40

- Inverted Mikroskop 

     ZEISS PRIMOVERT

- Optik Mikroskop 

     OLYMPUS BX50, KAMERAM 21

- Cam Bıçak Yapıcı

     LEICA EMKMR2

- Blok Traşlama Cihazı

     LEICA EMTRIM2

- Karbondioksit İnkübatörü 

     ESCO CCL-170B

- Soğutmalı İnkübatör

     BINDER KB115 & NUVE ES252

- Çalkalamalı İnkübatör

     LAB COMPANION SI-600R

- Dikey Tip Otoklav

     ALP CLG40M & NUVE OT100V

- Soğutmalı Santrifüj

     BECKMANN-COULTER ALLEGRA X30-R & HERMLE Z326K

 

 

DİĞER SİSTEMLERİMİZ

- Eldivenli Kabin Sistemi

     INERT I-Lab 2GB

- Tip I Biyogüvenlik Kabini

     Hed-LAB

- Tip II Biyogüvenlik Kabini 

     ESCO AC2-4E8

- Sıvı Azot Üretim Sistemi 

     STIRLING CRYOGENICS STIRLIN-1 COMPACT

- Tip I Ultrasaf Su Sistemi

     ELGA PURELAB FLEX4

- Tip II Saf Su Sistemi

     ELGA CENTRA

- Buz Üretim Makinesi

     SCOTSMAN AF 103

- Otomatik Hücre Sayım Cihazı

     LUNA LUNAII