TR | EN
SIVI KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS)

SIVI KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS)

 

Sıvı kromatografi-kütle spektrometresi/kütle spektrometresi (LC-MS/MS), sıvı kromatografisinin (HPLC) kütle spektrometrisinin (MS) kütle analizi yetenekleri ile fiziksel ayırma yeteneklerini birleştiren bir analitik kimya tekniğidir. Eşleşmiş kromatografi - MS sistemleri kimyasal analizde popülerdir çünkü her tekniğin bireysel yetenekleri sinerjik olarak geliştirilmiştir. Sıvı kromatografisi, karışımları çoklu bileşenlerle ayırırken, kütle spektrometresi, yüksek moleküler özgüllük ve algılama duyarlılığı ile bireysel bileşenlerin yapısal kimliğini sağlar. LC ünitesinden ayrıştırılmış analitler iyonlaştırılarak MS/MS ünitesine gönderilirler. MS/MS ünitesinde iyonlar ilk quadropolden kütle/yük (m/z) oranlarında ayrıştırılarak collision cell olarak bilinen girişim hücresine yönlendirilirler. Burada yüksek saflıkta azot gazı ile çarpıştırılan moleküller parçalanarak ikinci quadropole gönderilirler. İkinci quadropol ünitesindeki bu ikinci iyonlar da kütle/yük (m/z) oranlarında ayrıştırılarak kütlesel olarak tayin edilirler. Aynı m/z oranına sahip pek çok molekül olabilecekken aynı parçalanma iyonlarına sahip moleküllerin doğada bulunma oranı 1/10000’dir. Bu tandem tekniği, çevre ve biyolojik kaynaklı karmaşık örneklerde yaygın olarak bulunan biyokimyasal, organik ve inorganik bileşikleri hassas bir şekilde analiz etmek için tercih edilir. Bu nedenle, LC-MS/MS, biyoteknoloji, çevre izleme, gıda işleme ve farmasötik, zirai ilaç ve kozmetik endüstrileri gibi çok çeşitli sektörlerde uygulanabilir.

 

LC-MS/MS, analitlerin kalitatif ve kantitatif olarak analiz edilmesine imkan verir. Karmaşık ortamlarda yer alan tekli veya çoklu analitlerin analizinde, eser düzeydeki maddelerin analizinde, ilaç etken maddelerinin yanında safsızlık ve metabolitlerinin analizinde, gıdalardaki katkı maddeleri veya pestisitlerinin analizlerinde, kan, idrar, doku gibi biyolojik numunelerin analizlerinde yüksek hassaslık ve doğruluk ile sonuç almak mümkündür.  

 

LC-MS/MS, çoklu analit tayininin yanı sıra numunedeki eser miktardaki analitlerin tayini için tercih edilen en hassas metotlardan biridir. Örnekte bulunan bileşenlerin miktarı, yapısı ve molekül ağırlığı hakkında bilgi verir. Küçük farmasötik bileşiklerden büyük proteinlerin tayinine kadar, polar iyonik, termal kararsız ve uçucu olmayan bileşiklerin analizleri gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

 

Mevcut LC-MS/MS sistemi 1000 bar basınçla çalışan sıvı kromatografi (LC) ünitesi ile üçlü kuadropolden sisteminden oluşan kütle spektrometresinden (MS/MS) oluşmaktadır. Sistem ESI, electrospray ionization ve APCI, atmospheric pressure chemical ionization iyon kaynakları içermekte ve bu sayede daha geniş bir analiz skalası elde etmektedir. 

Cihaz: TSQ Quantis LC-MS/MS

Uygulama Alanları:

  • İlaç metabolitleri analizi,
  • Adli Tıp analizlari,
  • Tıpta yenidoğan taraması,
  • Veterinerlik ilaç kalıntı analizleri,
  • Gıda pestisit analizleri,
  • Suda kalıntı ve kirlilik tayini.