TR | EN
GAZ KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)

GAZ KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)

Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS), bir test numunesi içindeki farklı maddeleri tanımlamak için gaz kromatografisi ve kütle spektrometresinin özelliklerini birleştiren analitik bir yöntemdir. GC ile gaz fazında bulunabilen veya gazlaştırılabilen numunelerin içerikleri, kütlesel olarak ayrıştırılarak ileri seviyede moleküler tayinle aydınlatılabilir. GC-MS uygulamaları, 1970'lerin başlarında sondaj çalışmaları sırasında Mars gezegeninden alınan malzeme numuneleri dahil olmak üzere, uyuşturucu tespiti, yangın araştırması, çevresel analiz, patlayıcıların araştırılması ve bilinmeyen numunelerin tanımlanmasını içerir. Ek olarak, daha önce tanımlanmadan öte parçalanmış olduğu düşünülen malzemelerde eser elementleri tanımlayabilir. Kütle spektrometresi de kromatografik ayırım sonrasında numune içeriğin niceliksel (kantitatif) olarak aydınlatılması için metotu bir üst seviyeye taşır. Aynı sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi gibi, bir maddenin küçük miktarlarında bile analiz ve tespit sağlar. Bu yüzden GC-MS, adli madde tanımlama için bir "altın standart" olarak kabul edilmiştir, çünkü belirli bir maddenin varlığını pozitif olarak tanımlayan %100 spesifik bir test yapmak için kullanılır.

 

Mevcut GC sistemimiz kütle spektrometresi (MS), alev iyonlaştırma dedektörü (flame ionization dedector, FID), SPME, headspace ve sıvı enjeksiyon ünitelerini bir arada bulunduran çoklu otoörnekleyici ile farklı numunelerin (organik, inorganik, biyolojik) farklı uygulamaları için çok hassas moleküler yapı tayinlerini, kalitatif ve kantitatif olarak gerçekleştirebilmektedir.

Cihaz: Trace 1300 GC, ISQ 7000 MS, TriPlus RSH Autosampler

 

Uygulama Alanları:

- Petrol, Petrol Türevi ve Petrokimya Analizleri,

- Uçucu veya Yarı Uçucu Maddeler,

- Gıda Örnekleri,

- Yağ Örnekleri,

- Kozmetik Ürün Analizleri,

- Doping Madde Tayinleri.