TR | EN
Emeği Geçenler
Prof. Dr. Vural BÜTÜN (Kurucu Müdür)
Prof. Dr. Mustafa ANIK (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN (Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. D. Ümit ŞİRİN (Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Bilge YAMAN ISLAK (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Y. Hakan GÜRSOY (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi S. Mine TOKER (Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Gökhan DİKMEN (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Sedef Hande AKTAŞ
Öğr. Gör. Tayfun ŞENGEL
Uzm. Arslan TEKER
Araş. Gör. Özge ÇEVİKALP
Şef Çağrı GİRGİN
Memur Mustafa KARAÇIRAY
Sekreter Ayşenur KAYAR
Elektrik Teknisyeni Zeynel MİRZA
Bilgisayar İşletmeni Duygu TUTUK
Memur Murat TOPÇU
Bilgisayar İşletmeni Güray YALVAÇ