TR | EN
Misyonumuz

ESOGU ARUM, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum, kuruluş ya da kişilerin ihtiyaç duydukları ileri düzey test/analiz/karakterizasyon cihazlarını bünyesinde bulundurarak, sürekli kendini yenileyen nitelikli personeli ve teknolojik alt yapısı ile tüm paydaşlarına kaliteli hizmet vermeyi, sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini lokal ve ulusal Ar-Ge ekosisteminde paylaşmayı, disiplinler arası ve kurumlar arası çalışmalara ve projelere destek olarak ülkemizin nitelikli araştırma yapabilme, yüksek katma değerli çıktılar ortaya koyabilme potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlamayı kendine görev edinmiştir.