TR | EN
YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ (HPLC)

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ (HPLC)

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (daha önce yüksek basınçlı sıvı kromatografisi olarak adlandırılan HPLC), bir karışımdaki her bileşenin ayrılması, tanımlanması ve nicelenmesi için kullanılan analitik kimyada kullanılan bir tekniktir. Teknik, katı bir adsorban maddesiyle (sabit faz) doldurulmuş bir kolondan numune karışımını içeren bir basınçlı sıvı çözücüsünün (mobil faz) yüksek basınçla ilerletilmesi mantığına dayanır. Numunedeki her bir bileşen, adsorban malzeme ile moleküler etkileşim içerisindedir. Ancak bu etkileşim her bir bileşen için farklıdır. Bu durum farklı bileşenler için farklı akış hızlarına neden olur ve bileşenlerin kolondan dışarı akarken ayrılmasına yol açar. Analiz yapılan numuneye bağlı olarak da mevcut sistemimiz ile bütünleşik değişken dalga boylu ultraviyole (UV) dedektör, floresan dedektör ve refraktif indeks dedektörü (RID) ile bu bileşenlerin nitel tayinleri yapılabilmektedir. HPLC çalışmalarında, standart maddelerin kullanılarak hazırlanan kalibrasyonlar ile de hedef bileşenlerin niceliksel tayinleri de yapılabilir. HPLC, günümüzde farklı çalışmalara uyarlanabilmesi, kantitatif tayinler için kullanılabilir olması, uçucu olmayan ve sıcaklık ile bozunabilen numunelerin analitik olarak ayrıştırabilmesi vb. sebeplerden dolayı hemen hemen sektörde yaygın olarak tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. 

Cihaz: Thermo Ultimate 3000 HPLC (600 Bar)

 

Uygulama Alanları:

- Kimya Endüstrisi,

- Gıda Endüstrisi,

- İlaç Sektörü,

- Kozmetik Endüstrisi,

- Çevre Analizleri,

- Biyokimyasal Analizler,

- Kozmetik Endüstrisi,

- Klinik ve Adli Tıp Çalışmaları.