TR | EN
Kriyo-TEM Numune Hazırlık

Elektron Mikroskobi Birimi bünyesindeki TEM Numune Hazırlık Laboratuvarı, bünyesindeki uzman kadrosu ve teknik donanımı ile biyolojik materyallerin TEM görüntülenmesi öncesindeki kimyasal hazırlık ve fiksasyon süreçlerini başarılı bir şekilde uzun yıllardır sürdürmektedir. Kriyojenik TEM çalışmaları içinde laboratuvar altyapımız uygun ekipmalar ile genişletilmiş ve ilgili araştırmacılarımıza hizmete açılmıştır.

 

TEM hazırlık laboratuvarında bulunan Leica EM UC7 marka/model ultramikrotom, çeşitli biyolojik ve endüstriyel örneklerin yarı ince ve tam ince kesitlerinin düzgün ve kolay biçimde alınmasında kolaylıklar sağlayan ve ergonomik dizayna sahip bir cihazdır. Cihaz hem oda koşulları hem de kriyo sıcaklıklarda kullanılabilen ataçmanlarla donatılmıştır. Kullanıcı, numune, bıçak ve depolama parametreleri bir USB yardımıyla kolayca yüklenebilmektedir. Cihaza yerleşik ve parlaklık kontrollü üç bağımsız led lamba bulunmakta ve görüşü artıran ilave LED spot lambaları bulunmaktadır. Cihaza birkaç dakika içinde monte edilebilen bir kriyo-oda (cryo-chember) yardımıyla ultramikrotom kriyo-ultramikrotoma dönüştürülebilmekte ve kriyo-kesitlerin ( -15° to -185°C)  alınması sağlanabilmektedir. Her iki opsiyondaki ultramikrotomla elde edilen biyolojik ve endüstriyel örnek kesitleri TEM, SEM, AFM ve LM gibi mikroskoplarda incelenmek üzere kullanılabilmektedir. 

 

 

Birimimiz TEM hazırlık laboratuvarında bulunan Leica EM GP2 cihazı, vitrifiye örneklerin kriyo-TEM de incelenmek üzere hazırlanmasında kullanılmaktadır.  Cihaz yardımıyla biyolojik ya da sulu/inorganik çözücüler içindeki endüstriyel örnekler daldırma-dondurma tekniği ile hazırlanabilmektedir.  Bu yöntemde, sıvı içerisindeki örnek EM gridi üzerine pipetlenir ve sıvının fazlası alınır. Sıvı etan gibi bir kriyojen içine daldırılan grid, daha sonra kriyo koşullar altında direk olarak Kriyo-TEM’e alınır ve incelenir. Dondurma işlemi öncesinde örnek, sıcaklık (+4°C ve +60°C) ve nem kontrollü (% 99) bir chamber içinde korunmaktadır. 

 

Bu teknikle virüsler, proteinler, makromoleküller kompleksler ve endüstriyel emülsiyonlar hazırlanabilmektedir. Böylece, hareket halindeyken dondurulan biyomoleküllerin minimal hasarla ve maksimum çözünürlükle görüntülenebilmesi sağlanmış olur.