TR | EN
KRİYOJENİK GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOBU (Kriyo-TEM)

KRİYOJENİK GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOBU (Kriyo-TEM)

Merkezimizde hizmete giren Hitachi HT7800 TEM marka Geçirimli Elektron Mikroskobu, sahip olduğu çoklu mercek konfigürasyonlarıyla yüksek kontrast ve yüksek çözünürlük sağlamakta olup, pekçok özelleşmiş aplikasyona olanak tanımaktadır. Cihaz 120 kV akselerasyon voltajına kadar çalışabilmekte ve Bor-Uranyum (5B-92 U) elementel aralığını tarayabilen EDS dedektörü ile örneklerin elemental analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.  Cihazda bulunan Dual-Mode objektif lensler ile düşük magnifikasyonlarda bile tüm alanda yüksek kontrast ve çözünürlük elde edilebilmektedir. Ayrıca, ileri stage navigasyon fonksiyonu sayesinde tüm grid hızla taranmakta ve arzu edilen bölge istenen büyütmelerde kolayca tespit edilmektedir.

 

Cihazımız kriyojenik çalışmalara olanak sağlayan ataçmanları sayesinde, bu alanda Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğindedir. Tüm dünyada ve özellikle yapısal biyoloji alanında popülerleşen kriyo-TEM’in en önemli üstünlüğü, biyomoleküllerin hareket halindeyken dondurularak daha önceden gözlenemeyen pek çok sürecin görülmesine de olanak sağlamasıdır. Diğer yandan, geleneksel TEM incelemelerinde örneğin maruz kaldığı radyasyon hasarı ve kolon içindeki yüksek vakumun örneği zorlaması gibi sıkıntılar, kriyo-TEM’ler ile büyük oranda aşılmaktadır. Böylece örneklerin çok daha az hasarla incelenmesi mümkün olmaktadır.

 

Yapılabilen analizler:

  • Tüm biyolojik örneklerin ultrayapısal incelemeleri,
  • Nanomateryallerin kimyasal ve yapısal karakterizasyonları,
  • Yarı iletkenlerin yapı incelemeleri ,
  • Morfolojik araştırmalar,
  • Polimerik ve camsı materyaller,
  • Enerji teknolojisi çalışmaları ,
  • Hücre ve dokuların 3D yapılarının aydınlatılması,
  • Virüsler ve makromoleküler komplekslerin araştırılması.