TR | EN
GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOBU (TEM)

Geçirimli Elektron Mikroskobu (Transmission Electron Microscope, TEM) çok ince bir örnek içinden geçirilen yüksek enerjili elektronların görüntülenmesi prensibine dayanır. Elektronların örnek ile etkileşimleri sonucu oluşan görüntü büyültülür ve floresans ekran, fotoğrafik film katmanı ya da CCD kamera gibi bir sensör üzerine odaklanır.

 

ARUM Merkezi Laboratuvar TEM bölümünde JEOL 1220 JEM marka TEM cihazı bulunmaktadır.  Birimimizde biyolojik numunelerin hazırlanması ile ilgili olarak doku takibi, kesit alma ve boyama işlemlerini de içeren rutin elektronmikroskopik takip işlemleri de yürütülmektedir.

 

Bu teknik sayesinde düşük büyütmelerden yüksek büyütmelere (50x-200.000x) kadar morfolojik, yapısal ve elementel bilgiler alınabilmektedir. Biyoloji, tıp ve temel bilim alanlarında numunenin yüzey ve ince yapılarının ayrıntılı olarak yüksek çözünürlük ve kontrastta görüntülenmesi, morfolojik araştırmalar, yapı-fonksiyon ilişkilerinin yorumlanması gibi birçok analiz yapılabilmektedir.

 

TEM Cihazı: JEOL JEM 1220

 

TEM ile yapılabilecek analizler;

  • Numunenin yüzey ve ince yapılarının ayrıntılı olarak görüntülenmesi
  • Morfolojik araştırmalar,
  • Yapı-fonksiyon ilişkilerinin yorumlanması

 

TEM Analiz Başvuru Formu