TR | EN
FOURİER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (FTIR)

FOURİER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (FTIR)

Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi, moleküllerin yapısındaki bağların tanımlanmasıyla temel bilimler, sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemin temeli, molekül içi bağlar üzerine düşürülen kızılötesi ışınların, bağların titreşim ve dönme hareketleri ile soğurulmasına dayanır. Ancak bu olay sadece dipol momente sahip polar moleküllerde gözlenir.

 

ARUM bünyesin bulunan IR spektrometresi ile katı haldeki numuneler potasyum bromür (KBr) ile pellet haline getirilerek veya ATR ünitesi ile doğrudan analiz edilebilerek IR spektrumları elde edilebilir. ATR, zayıflatılmış toplam yansıma (attenuated total reflection) ünitesi ile sıvı ve gaz numunelerin doğrudan IR spektrumları elde edilebilir. ATR ünitesinde kullanılan elmas ve germanyum kristalleri ile farklı türlerdeki numunelerin daha yüksek çözünürlükteki IR spektrumları elde edilebileceği gibi ısıtma tablasıyla da 300° C sıcaklığa kadar sıcaklık deneyleri yürütülebilir. IR spektrometresi hem akademik hem de endüstriyel çalışmaların vazgeçilmezi olan bir cihaz olarak hemen hemen her alanda uygulanabilmektedir. Ayrıca, 22.000 spektrumluk bir kütüphane sayesinde bazı organik ve inorganik moleküller tayin edilebilmektedir.

 

IR Cihazı: Perkin Elmer Spectrum Two

ATR Ünitesi: PIKE Gladi ATR Elmas ve Germanyum Kristaller

Spektrum Aralığı: 8300 – 350 cm-1

 

IR Analizi ile Elde Edilebilecek Bilgiler;

  • Molekül içi bağların tayini
  • Molekül yapısının tayini
  • Molekül içi fonksiyonel grupların incelenmesi
  • Kütüphane taraması ile bilinmeyen molekül tayini
  • Kantitatif program ile numune İçerisindeki bileşenlerin miktar tayini

 

FTIR FTIR Analiz Başvuru Formu