TR | EN
FLORESANS SPEKTROFOTOMETRE

FLORESANS SPEKTROFOTOMETRE

Moleküler floresans spektroskopisinde, elektromanyetik ışın demeti ile uyarılmış bir atom veya molekül temel enerji seviyesinden bir üst enerji seviyesine çıkar. Üst enerji seviyesindeki uyarılmış atom veya molekül kararsızdır ve soğurduğu fazla enerjiyi atarak temel enerji seviyesine dönmek ister. Bu aşamada, fazla enerjinin tamamı veya bir kısmı, atom veya molekülden ışık emisyonu olarak ayrılabilir. Bu olay gerçekleşme türüne bağlı olarak floresans veya fosferasans olarak adlandırılsa da genel olarak lüminesans olarak adlandırılır. Bu sayede üzerinde çalışılan örneklerin lüminesans karakterleri tayin edilebilir.

 

ARUM bünyesindeki floresans spektrofotometre (veya spektroflorimetre) ile sıvı veya çözelti halindeki örneklerden floresans ve fosforesans okumaları alınabilmekle birlikte kemi- ve biyolüminesans çalışmaları yapılabilmektedir.

 

Spektroflorimetre Cihazı: Perkin Elmer FL6500

Dalga Boyu Aralığı: 900 – 200 nm (eksitasyon), 900 – 200 nm (emisyon)

 

Spektroflorimetre Analizi ile Elde Edilebilecek Bilgiler;

  • Floresans, fosforesans, lüminesans ölçümleri

Floresans Spek. Analiz Başvuru Formu