TR | EN
RAMAN SPEKTROSKOPİ ANALİZ BİRİMİ

RAMAN SPEKTROMETRESİ

Raman spektroskopisi, molekül içindeki bağların, bu bağlar üzerine düşürülen ışığı esnek olmayan şekilde saçması yöntemine göre çalışmaktadır. Raman spektrometresi ve mikroskopları temel bilimler, eczacılık, tıp ve birçok mühendislik dalları gibi geniş bir bilimsel yelpazede yapılacak bütün çalışmalarda yararlanılabilecek hassas bir ölçüm yöntemidir.

ARUM laboratuvarı Spektroskopi bölümünde renishaw marka Raman spektroskopisi bulunmaktadır. Hızlı ve duyarlı olması, az örnek gerektirmesi, kullanım kolaylığı ve malzemeye zarar vermeme özellikleri göz önüne alındığında teknolojik ve bilimsel araştırmalarda önemlidir.

Mikroskobik görüntüleme ile hem numune yüzeyi görüntülenebilmekte hem de istenilen yüzey alanından nokta ve alan analizi yapılabilmektedir. Ayrıca Raman sistemimiz ile 3 boyutlu olarak alan haritalaması ve profil taraması yapılabilmektedir.

 

Raman Cihazı: Renishaw inVia Raman Microscope

Lazerler: 532 nm, 735 nm

 

Raman spektroskopisi ile yapılabilecek analizler;

 • Numunelerin kimyasal ve yapı bilgisininin belirlenmesinde,
 • Polimer karışımların analizinde,
 • Fiberlerdeki stresi analizinde,
 • Kristallilik seviyelerinin belirlenmesinde,
 • İlaç formülasyonlarının mikrometre altı uzaysal çözünürlükte görüntülenmesinde,
 • İleri sıcaklık kontrolü ile ilaçların termal davranışlarının incelenmesinde,
 • Karışımın homojenliğinin belirlenmesinde,
 • Hücre ve dokularda API ve metabolitlerin analizinde,
 • Karbon bazlı materyallerin katmanlarının sayısı, kusurları, katkı maddeleri ve geriliminin belirlenmesinde,
 • Karbon Nanotüp (CNT) çapı ve fonksiyonlaşmasının belirlenmesinde,
 • Gerilim/stres analizlerinde,
 • Katkı maddesi konsantrasyonlarının belirlenmesinde,
 • İnce film kalınlığının belirlenmesinde,
 • Kristal yapı türü ve yöneliminin belirlenmesinde,
 • Kristal kalitesinin belirlenmesinde,
 • Homojenlik ve saflık belirlenmesinde,
 • Kanserli hücreleri normal hücrelerden ayırt edilmesinde,
 • Kök hücreleri farklılaşmış hücrelerden ayırt etmede,
 • Bir hücre popülasyonundaki farklı alt durumları tanımlanmasında,
 • Dokulardaki anatomik katmanların sınırlarını güvenilir biçimde işaretlemede ve bu katmanları nesnel olarak tanımlamada,
 • Dokularda oluşan ancak kendilerini morfolojik değişiklik olarak ortaya koymayan kimyasal değişiklikleri tanımlanmasında kullanılabilmektedir.