TR | EN
İLERİ MİKROSKOBİ BİRİMİ

LAZER TARAMALI KONFOKAL MİKROSKOP (CLSM)

Konfokal mikroskop, mikroskobik bir görüntünün optik çözünürlüğünü ve görünürlüğünü arttırmak amacı ile noktasal ışıklandırma ve odak düzleminden daha kalın örneklerde, odaklanmamış ışığı yok etmek için pinhole denilen küçük bir düzlemsel delikçiğin kulanıldığı bir görüntüleme tekniğidir. Kesit kalınlığı içinde farklı seviyelerde netleşmeyi sağlayıp kesitten daha ince optik kesitler alınmasını sağlar. Tek bir plandan gelen ışığı toplayabilmesi en önemli avantajıdır. Bu teknikte floresan veya yansıtıcı problar ile işaretlenmiş kalın doku kesitleri, gelişmekte olan embriyolar ya da bütün haldeki hücre örnekleri çalışılarak elde edilen görüntülerin üç boyutlu yapıları belirlenebilir. Tek ya da çoklu işaretlenmiş örneklere uygulanabilir. Konfokal mikroskop ayrıca yarı iletkenlerin incelemesinde ve materyal biliminde de önem kazanmaktadır.

Birimimizde ZEISS LSM800 marka Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop ve  görüntülerin analizi, işlenmesi ve üç boyutlu yapılandırabilmesi için gerekli yazılım paketi mevcuttur. Mikroskop sisteminde diyot lazer kaynakları (405 nm, 488 nm, 561 nm ve 640 nm) bulunmaktadır.

Konfokal Mikroskop Cihazı: ZEISS LSM 800

CLSM ile yapılabilecek analizler;

  • Yüksek çözünürlüklü ve yüksek görünürlüklü 3D görüntüleme,
  • Sabit hücre veya yaşam anında görüntüleme,
  • Morfolojik görüntüleme,
  • Gelişmekte olan embriyoların incelenmesi
  • Biyofilmlerin kontrolü
  • 2B-5B (xyztλ) görüntüleme,
  • Hücre kültürü ve sinir hücresi görüntüleme,
  • Yüksek çözünürlüklü ve çok renkli flüoresans analiz,
  • Karmaşık hızlandırılmış deney çekimleri.