TR | EN
MORÖTESİ-GÖRÜNÜR IŞIK SPEKTROFOTOMETRESİ (UV-VIS)

MORÖTESİ-GÖRÜNÜR IŞIK SPEKTROFOTOMETRESİ (UV-VIS)

UV-VIS spektroskopisi, dalga boyu aralığı olarak morötesi ve görünür ışık bölgelerini kapsayan, organik moleküllerin, iyon veya komplekslerin tanımlanmasında sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin temeli bir ışın demetinin, bir örnekten geçirildikten veya bir örneğin yüzeyinden yansıtıldıktan sonra ışın şiddetindeki azalmaya bağlı olarak soğurmanın (absorpsiyonun) artmasına dayanır. Örnekten geçen veya yansıyan ışınlar her bir molekül tarafından kendine özgü bir dalga boyu ile soğurulduğu için referans spektrumlar ile molekül tayini gerçekleştirilebilir.

 

ARUM bünyesindeki UV-VIS spektrofotometre dalga boyu aralığı olarak morötesi ve görünür ışık bölgeleriyle geniş bir spektrumda analiz imkânı sunmaktadır. Cihaz ile entegre sıcaklık aksesuarları ile sıcaklığa bağlı deneyler (60°C sıcaklığa kadar) gerçekleştirilebilmektedir. UV-VIS spektrofotometresi hem akademik hem de endüstri alanında temel olarak tercih edilen ve su, çevre, ilaç, kimya, biyoloji, biyokimya vb. alanlarda vazgeçilmez olan bir cihazdır.

 

UV-VIS-NIR Cihazı: Perkin Elmer Lambda 750 (Çift Işınlı)

Dalga Boyu Aralığı: 2500 – 190 nm

 

UV-VIS-NIR Analizi ile Elde Edilebilecek Bilgiler;

  • Molekül formülünün tayini,
  • Kimyasal reaksiyon takibi,
  • Reaksiyon kinetiğinin takibi,
  • Sıcaklığa bağlı reaksiyon takibi,
  • Türbidimetrik çalışmalar.