TR | EN
DİNAMİK MEKANİK ANALİZÖR (DMA)

DMA, numune üzerine belirli bir frekansta artıp azalan yük motoru kullanarak, numunenin viskoelastik özelliklerini frekans, zaman, sıcaklık şekil değiştirme ve çevre fonksiyonu olarak ölçen analitik bir cihazdır.

 

Biz malzeme üzerine yük uygulandığında deformasyon meydana gelir. Malzeme ideal elastik bir malzeme ise yük kaldırıldığında deformasyon yok olur. Elastik deformasyon, malzemeye uygulanan yük ile doğru orantılıdır ve gecikmeksizin gerçekleşir. Fakat polimerler gibi malzemelerde, deformasyon doğrusal değildir ve gecikmeli olarak gerçekleşir. Elastik davranışın zıttı viskoz davranıştır.  İdeal viskoz bir malzemede deformasyon hızı yük ile doğru orantılıdır. Polimer gibi bazı malzemeler hem elastik hem de viskoz davranış gösterirler ve bu tür malzemeler viskoelastik malzemeler olarak adlandırılır. DMA, sıcaklığa bağlı visko-elastik özellikleri kaydeder ve numuneye salınan bir güç̧ uygulayarak elastisite modülü ve sönümleme katsayısını belirler.

 

ARUM bünyesindeki DMA cihazı ile polimer, polimer karışımları, elastomerler, kompozitler, elyaf, film, reçine vb. geniş veya yüksek modüllü malzemelerin testleri yapılabilmektedir. DMA fırını ısıtma işlevinin yanı sıra sıvı azot soğutma sistemi ile -150°C sıcaklıklara kadar çalışma imkanı sağlamaktadır.

 

DMA Cihazı              : Perkin Elmer DMA8000

Çalışma Sıcaklığı      : (-150°C) – 400 ° C

Isıtma Hızı                 : 0,1° C/dak. – 20 ° C/dak.

Frekans Aralığı         : 0,01 – 600 Hz

Maksimum Kuvvet  : ±10 N

Minimum Kuvvet     : 0,002 N

Çalışma Modları       : Tension, Compression, 3 Point Bending, Shear, Single Cantilever, Dual Cantilever

 

DMA ile Elde Edilebilecek Bilgiler;

Camsı geçiş sıcaklığı (Tg) tayini,

Elastisite modülü hesaplama,

Sönümleme katsayısı hesaplama,

Modülüs ve tan delta değerlerini tayini

DMA Analiz Başvuru Formu