TR | EN
DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRİ (DSC)

Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) de ise yine DTA’da olduğu gibi numune ve referans hücrelerine kontrollü bir sıcaklık programı (ısıtma, soğutma veya sabit sıcaklıkta bekletme) uygulanır ancak burada hem numunenin hem de referansın sıcaklık değerlerinin aynı olabilmesi için referansa ısı akışı yapılır. Referans hücreye ilave edilen ısı miktarı numunede meydana gelen endotermik veya ekzotermik reaksiyonlar sonucunda soğurulan veya salıverilen ısı miktarına eşittir.

 

ARUM bünyesinde bulunan DSC cihazı ısıtma fonksiyonunun yanı sistem ile entegre sıvı nitrojen soğutma sistemi ile -180° C sıcaklığa kadar soğutma işlevi yaparak düşük sıcaklık DSC deneylerini de gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca sistem numune ve referansı birbirinden bağımsız hücrelerde tutan güç telafisi (power-compensation) dizaynına sahip olduğu için hem numune hem de referans aynı sıcaklıkta tutulabilir. Böylece numune ve referans arasında oluşan en küçük bir sıcaklık farkında bile numuneye verilen en küçük ısı miktarı çok hassas bir şekilde ve yüksek doğrulukta tayin edilebilir.

 

DSC Cihazı                              : Perkin Elmer DSC8000

Çalışma Sıcaklığı                  : (-180° C) – 600 ° C

Sıcaklık Doğruluğu              : ±0,05° C

Sıcaklık Hassasiyeti            : ±0,008° C

Isıtma Hızı                              : 0,01° C/dak. – 300 ° C/dak.

Kalorimetrik Doğruluk      : <±0,2%

Kalorimetrik Hassasiyet    : <±0,03%

 

DSC ile Elde Edilebilecek Bilgiler;

  • Entalpi Değerleri
  • Erime Sıcaklığı Tayini (Tm)
  • Kristallenme Sıcaklıkları Tayini
  • Camsı Geçiş Sıcaklığı (Tg) Tayini
  • Kristallenme enerjisinin hesaplanması

DSC Analiz Başvuru Formu