TR | EN
SİMÜLTANE TERMAL ANALİZÖR (STA-TG/DTA)

Termogravimetrik analizin (TG) temeli, numuneye bir sıcaklık programı uygulanırken, incelenen numunede sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak meydana gelen kütle değişimlerinin belirlenmesine dayanır. Numunedeki kütle değişimi; bozunma veya yükseltgenme reaksiyonlarının sonucu olabileceği gibi numunedeki bileşenlerin buharlaşarak yapıdan ayrılmasından da kaynaklanabilir. Numuneye uygulanan sıcaklık programı esnasında numune ile aynı ortamdaki bir standart referans alınarak, numune ile arasındaki sıcaklık farkının tayini ile diferansiyel termal analiz (DTA) gerçekleştirilir. DTA ile hal değişimi veya kimyasal reaksiyon sonucu ortaya çıkan enerji değişimleri tayin edilebilir.

 

Simültane termal analizör birden fazla termal analiz tekniğini numuneye aynı anda uygulayabilmektedir. ARUM bünyesindeki STA cihazı ile incelen numuneden 1600° C sıcaklığa kadar istenilen sıcaklık programı uygulanarak eş zamanlı TG ve DTA verilerinin yanında DSC verisi de alınabilmektedir. Sistemdeki temel olarak çok hassas bir terazi olarak dizayn edildiği için (terazi hassasiyeti ±0,02%) uygulanan sıcaklık programı sonucunda çok hassas kantitatif sonuçlar elde edilebilmektedir. Başta polimer (plastik, kauçuk vb.) alanında olmak üzere endüstriyel uygulamalarda termal karakterizasyon yöntemlerine başvurulmaktadır.

 

STA Cihazı                : Perkin Elmer STA 8000

Çalışma Sıcaklığı      : 25° C - 1600° C

Sıcaklık Doğruluğu  : ±0,5 ° C (25° C - 1000° C)

                                             ±1 ° C (1000° C - 1600° C) 

Isıtma Hızı                 : 0,1° C/dak. - 100° C/dak. (25° C - 1000° C)

                                             0,1° C/dak. - 25° C/dak. (1000° C - 1600° C)

Ağırlık Doğruluğu   : 0,2 µg

 

STA ile Elde Edilebilecek Bilgiler;

Kütle Kaybı

Bozunma Sıcaklığı Tayini

Camsı Geçiş Sıcaklığı Tayini

Erime Sıcaklığı Tayini

Faz Değişimi

Enerji Değerleri

STA Analiz Başvuru Formu