TR | EN
ORGANİK ELEMENTEL ANALİZÖR (CHNS/O)

ORGANİK ELEMENTEL ANALİZÖR (CHNS/O)

Elementel analizör doğanın temel elementleri olan karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen içeren organik numunelerde kantitatif tayin için kullanılan bir cihazdır. Cihazın temel çalışma prensibi numunenin yüksek sıcaklıkta (≥1100º C) yakılarak gaz haline getirilmesine dayanır. Gaz haldeki numune taşıyıcı olarak kullanılan inert bir gaz (helyum, He) ile kromatografi kolonuna gönderilir. Burada gaz haldeki numune oksijen (O2) gazı ilen yakılıp, kantitatif yanma işlemini tam olarak gerçekleştirmek için uygun katalizörlerin bulunduğu yükseltgenme ve ardından indirgenme bölgesinden geçirilir. İşlem sonrasında C,H,N,S elementleri CO2, H2O, N2 ve SO2 gazlarına dönüştürülerek termal iletkenlik detektörüne gönderilerek her bir gazın miktarıyla orantılı elektrik sinyali kaydedilir. Bu elektrik sinyali daha sonra spektrumda elde edilen eğri alanlarıyla orantılı olarak örneğin elementel bileşim yüzdesini verir. Oksijen elementinin tayininde ise numune hidrojen-helyum (H2-He) gaz karışımı ile piroliz edilir. Yakma sonucu oluşan oksijen içerikli tüm ürünler katalizör sistemi ile karbon monoksite dönüştürülür ve benzer şekilde elementel tayin yapılır.

 

ARUM bünyesinde bulunan elementel analiz cihazıyla numunelerden CHNS elementlerinin tayini tek seferde ve 8 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilmektedir. Sistemde ardışık olarak kolaylıkla oksijen analizine geçilebilmekte hızlı bir şekilde beş elementin (CHNS/O) kantitatif tayini tamamlanabilmektedir. Elementel analizör ile başta kimya ve ilaç sektörü olmak üzere endüstri, çevre, jeoloji, gıda alanları gibi geniş bir yelpazedeki katı veya sıvı haldeki organik veya inorganik numuneler incelenebilir. Organik maddelerin analizleri ile empirik molekül formülleri tayin edilebilir.

 

Cihaz: Perkin Elmer 2400 Series II

 

Uygulama Alanları;

- İlaç Analizleri

- Polimer Analizi

- Gıda Analizleri

- Çevre (Bitki, Toprak, Gübre, Su) Analizleri

- Petrokimya (Yağlar ve türevleri)

Organik Elementel (CHNS/O) Analiz Başvuru Formu

TEKNİK NEDENLERDEN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK OKSİJEN ELEMENTİNİN ANALİZİ YAPILAMAMAKTADIR