TR | EN
Analiz Ücretleri

ELEKTRON MİKROSKOBİ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

SEM - Taramalı Elektron Mikroskobu (11.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

11.01

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama

Adet

165,00 TL

11.02

Metalografik Süreç İçin Numune Hazırlama (1)

(Alaşımsız ve Az Alaşımlı Çelik Malzemeler, Yüksek Alaşımlı Çelik Malzemeler, Dökme Demirler, Demir Dışı Malzemeler)

Adet

250,00 TL

11.03

Numune Kaplama (Altın / Paladyum) (1-3 Adet)

Adet

60,00 TL

11.04

Numune Kaplama (Altın / Paladyum) (4-6 Adet)

Adet

45,00 TL

11.05

İnceleme ve Görüntü Alma (SEM)

Saat

150,00 TL

11.06

SEM / EDS Yarı Kantitatif Analiz

Saat

160,00 TL

11.07

SEM / EDS Analitik Haritalama (Mapping)

Adet

100,00 TL

11.08

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi**

Saat

250,00 TL

11.09

SEM Cihaz Kullanımı Eğitimi***

Saat

250,00 TL

11.10

Numune Kaplama (Altın / Paladyum) (7 Adetten fazla)

Adet

  35,00 TL

Not : Numune cinsine göre sıcak veya soğuk kalıplama yapılır. Numune hazırlama süreci: Kesme, Kalıplama, Zımparalama, parlatma ve ilgili dağlayıcı ile dağlama aşamalarından oluşur.

 

FE-SEM -Taramalı Elektron Mikroskobu (12.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

12.01

Kritik Nokta Kurutma Cihazı ile Numune Hazırlama

Adet

60, 00 TL

12.02

Altın / Paladyum Tek Numune Nanometrik Kaplama

Adet

75, 00 TL

12.03

Altın / Paladyum Birden Fazla Numune Nanometrik Kaplama

Adet

50,00 TL

12.04

Karbon Tek Numune Nanometrik Kaplama

Adet

75,00 TL

12.05

Karbon Birden Fazla Numune Nanometrik Kaplama

Adet

50,00 TL

12.06

İnceleme ve Görüntü Alma (FE-SEM)

Saat

300,00 TL

12.07

FE-SEM / EDS Yarı Kantitatif Analiz

Saat

300,00 TL

12.08

FE-SEM / EDS Analitik Haritalama (Mapping)

Adet

125,00 TL

12.09

FE-SEM / EBSD Analizi

Saat

350,00 TL

12.10

FE-SEM / STEM Analizi

Saat

400,00 TL

12.11

FE-SEM Cihaz Kullanımı Eğitimi***

Saat

350,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

** Eğitim süresi: 11.08 için en az 6 saat, 12.11 için en az 8 saat olacaktır.

*** Eğitim süresi en az 8 saat olacaktır. Talep edilmesi halinde plan dâhilinde toplu gruplar için eğitim verilir.

 

TEM - Geçirimli Elektron Mikroskobu (15.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

15.01

Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama

Adet

150,00 TL

15.02

Ultramikrotomda Yarı İnce Kesit Alma

Adet

60,00 TL

15.03

Histokimyasal Boyama; Yarı İnce Kesit Boyama

Adet

75,00 TL

15.04

Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma

Adet

75,00 TL

15.05

Tam İnce Kesit Boyama (Uranil Asetat / Kurşun Sitrat ile)

Adet

120,00 TL

15.06

İnceleme ve Görüntü Alma (TEM)

Saat

150,00 TL

15.07

Standart Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama

Adet

40,00 TL

15.08

Formwar Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama

Adet

75,00 TL

15.09

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

100,00 TL

15.10

Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi**

Saat

240,00 TL

15.11

TEM Cihaz Kullanımı Eğitimi***

Saat

240,00 TL

15.12

İmmunogold Boyama İçin Numune Hazırlama

Adet

150,00 TL

15.13

İmmunogold Etiketleme****

Adet

150,00 TL

 

Kriyo-TEM – Kriyojenik Geçirimli Elektron Mikroskobu (16.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

16.01

Biyolojik Dokulardan Kriyo-TEM İçin Blok Hazırlama

Adet

300,00 TL

16.02

Kriyo-Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma

Adet

200,00 TL

16.03

Çözelti / Hücre Süspansiyonlarından Grid Üzerine Kriyo Hazırlık (Leica EM-GP2)

Adet

300,00 TL

16.04

İnceleme ve Görüntü Alma (HR-TEM)

Saat

300,00 TL

16.05

Kriyo-TEM İnceleme ve Görüntü Alma

Saat

400,00 TL

16.06

TEM Difraksiyon Paterni Çekimi (Selected Area Diffraction)

Adet

  50,00 TL

16.07

TEM-EDS (Noktasal)

Saat

300,00 TL

16.08

TEM-EDS (Çizgisel)

Saat

350,00 TL

16.09

TEM-EDS (Haritalama)

Adet

125,00 TL

16.10

TEM-3D Tomografi

Saat

400,00 TL

16.11

Kriyo-TEM Cihaz Kullanımı Eğitimi***

Saat

350,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

** Eğitim süresi en az 8 saat olacaktır.

*** Eğitim süresi 15.11 için en az 6 saat, 16.11 için en az 8 saat olacaktır. Talep edilmesi halinde plan dâhilinde toplu gruplar için eğitim verilir.

**** Etiketleme için gerekli olan primer ve sekonder antikorlar numune sahibi tarafından karşılanacaktır.

 

İLERİ MİKROSKOBİ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ(21.00/22.00/23.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

21.01

Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme

Saat

100,00 TL

21.02

Görüntü Analiz İşlemleri

Saat

50,00 TL

22.01

Inverted Mikroskop ile Görüntüleme

Saat

50,00 TL

23.01

Floresan Ataçmanlı Mikroskop ile Görüntüleme

Saat

50,00 TL

24.01

Stereomikroskop ile Görüntüleme

Saat

50,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

 

 

X-IŞINLARI ANALİZ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

XRD - X-Işını Kırınımı (31.00) 

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

31.01

Toz Kırınım Deseni (Toz Numune)

Adet

        80,00 TL

31.02

İnce Film Analizi

Adet

250,00 TL

31.03

SAXS Analizi

Adet

150,00 TL

31.04

Kalitatif Mineral Analizi**

Adet

130,00 TL

31.05

Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni

Adet

750,00 TL

31.06

Rietveld Analizi***

Adet

1200,00 TL

31.07

Kalıntı Gerilme Analizi***

Adet

600,00 TL

31.08

XRD Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

1000,00 TL

31.09

XRR Analizi

Adet

1000,00 TL

31.10

Numune Hazırlama

Adet

50,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

** Kalitatif mineral analizlerinde toz kırınım deseni de incelendiğinden toz kırınım deseni ücreti de ilave edilir.

*** Bu analizlere XRD kırınım deseni ücreti dahil değildir. Numunenin ve analizin niteliğine göre ücret değişebilmektedir.

 

XRF - X-Işını Floresans Spektrometresi (32.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

32.01

XRF Analizi / Katı Numune

Adet

150,00 TL

32.02

Eritiş Cihazı ile Numune Hazırlama

Adet

80,00 TL

32.03

Kırma ve Öğütme

Adet

50,00 TL

32.04

Presleme

Adet

30,00 TL

32.05

Kızdırma Kaybı

Adet

30,00 TL

32.06

XRF Analizi / Sıvı Numune** 

Adet

200,00 TL

32.07

XRF Temel Kullanıcı Eğitimi***

Saat

200,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

**Analiz talebinden 1 hafta önce merkez ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

*** Eğitim süresi en az 8 saat olacaktır.

 

 

ELEMENTEL ANALİZ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS, 35.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

35.01

1-5 Element

Numune

  80,00 TL

35.02

6-10 Element

Numune

110,00 TL

35.03

11-15 Element

Numune

140,00 TL

35.04

16-20 Element

Numune

170,00 TL

35.05

21-30 Element

Numune

220,00 TL

35.06

Mikrodalga ile Numune Hazırlama

Numune

  50,00 TL

35.07

Ön Hazırlık (Kırma-Öğütme)

Numune

  30,00 TL

35.08

Kızdırma Kaybı

Numune

  30,00 TL

 

Organik Elementel Analiz (CHNS/O, 36.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

36.01

Elementel Analiz (C,H,N,S)

Numune

50,00 TL

36.02

Elementel Analiz (Oksijen)

Numune

50,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

 

 

NMR - NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

Sıvı NMR (41.00)

Kod

İşlem Türü

 Birim 

Fiyatlandırma*

41.01

1H (Proton) NMR Analizi

Adet   

60,00 TL

41.02

13C (Karbon) NMR Analizi

Adet

120,00 TL

41.03

13C APT NMR Analizi

Adet

120,00 TL

41.04

13C DEPT (45,90,135) NMR Analizi

Adet

120,00 TL

41.05

COSY NMR Analizi

Adet

150,00 TL

41.06

HETCOR NMR Analizi

Adet

150,00 TL

41.07

HMBC NMR Analizi

Adet

150,00 TL

41.08

HMQC NMR Analizi

Adet

150,00 TL

41.09

NOESY NMR Analizi

Adet

150,00 TL

41.10

31P NMR Analizi

Adet

125,00 TL

41.11

19F NMR Analizi

Adet

150,00 TL

41.12

11B NMR Analizi

Adet

200,00 TL

41.13

Sıcaklık Deneyleri

Adet

125,00 TL

41.14

TOCSY NMR Analizi

Adet

240,00 TL

41.15

15N NMR Analizi

Adet

500,00 TL

41.16

Si NMR Analizi

Adet

250,00 TL

41.17

NOE NMR Analizi

Adet

300,00 TL

41.18

Water-Gated NMR Analizi

Adet

550,00 TL

41.19

HSQC NMR Analizi

Adet

150,00 TL

41.20

INADEQUATE NMR Analizi

Adet

250,00 TL

41.21

Relaxation Time Ölçümleri

Adet

200,00 TL

41.22

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

100,00 TL

41.23

Sıvı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

1000,00 TL

Not: Numune durumuna göre ise

- Hazır numune (çözücü+tüp+kapak) için ayrıca %40 indirim

- Tüp içerisinde çözücüsüz numunelere için ayrıca %20 indirim

- Tüpsüz ve çözücülü numunelere ayrıca %20 indirim uygulanacaktır.

 

Katı NMR (42.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

42.01

Al ve Si NMR Analizi

4 Saat

300,00 TL

42.02

 

8 Saat

400,00 TL

42.03

 

16 Saat

450,00 TL

42.04

 

27 Saat

550,00 TL

42.05

13C CP MAS NMR Analizi

4 Saat

300,00 TL

42.06

 

8 Saat

350,00 TL

42.07

 

16 Saat

450,00 TL

42.08

 

27 Saat

550,00 TL

42.09

1H NMR Analizi

-

200,00 TL

42.10

11B NMR Analizi

4 Saat

300,00 TL

42.11

 

8 Saat

350,00 TL

42.12

 

16 Saat

400,00 TL

42.13

 

27 Saat

450,00 TL

42.14

15N NMR Analizi

4 Saat

750,00 TL

42.15

 

8 Saat

850,00 TL

42.16

 

16 Saat

1.000,00 TL

42.17

 

27 Saat

1.200,00 TL

42.18

HETCOR NMR Analizi

4 Saat

450,00 TL

42.19

 

8 Saat

550,00 TL

42.20

 

16 Saat

600,00 TL

42.21

 

27 Saat

650,00 TL

42.22

Sıcaklık Deneyleri

-

500,00 TL

42.23

19F NMR Analizi

-

250,00 TL

42.24

31P NMR Analizi

4 Saat

300,00 TL

42.25

 

8 Saat

350,00 TL

42.26

 

16 Saat

450,00 TL

42.27

 

27 Saat

550,00 TL

42.28

Katı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

1500,00 TL

42.29

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

100,00 TL

*  Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

 

 

RAMAN SPEKTROSKOPİ ANALİZ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

Raman Spektrometresi (43.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

43.01

Raman Spektrumu Eldesi

Adet

50,00 TL

43.02

Alan Analizi - Haritalama

Adet

300,00 TL

43.03

Derinlik Profili

Adet

300,00 TL

43.04

Raporlama

Adet

250,00 TL

43.05

Uzman Yorumu

Saat

300,00 TL

43.06

Eğitim

Gün

1000,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

 

 

MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ ANALİZ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

FTIR - Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometre (44.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

44.01

FTIR Spektrum Analizi (KBr ile)

Numune

30,00 TL

44.02

FTIR Spektrum Analizi (Elmas ATR ile)

Numune

50,00 TL

44.03

FTIR Spektrum Analizi (Germanyum ATR ile)

Numune

50,00 TL

 

UV-VIS-NIR Morötesi-Görünür Işık Spektrofotometresi (45.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

45.01

UV Spektrum Analizi / Sıvı Numune

Numune

40,00 TL

45.02

UV Spektrum Analizi / Katı Numune

Numune

80,00 TL

45.03

UV Spektrum Analizi / Sıcaklık Deneyi

Numune

50,00 TL

 

Floresans Spektrofotometre (46.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

46.01

Floresan Analizi

Numune

50,00 TL

*  Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

 

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

Hücre Kültürü Laboratuvarı (51.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

51.01

Hücre Kültürü Laboratuvarı Günlük Kullanım

Gün

400,00 TL

51.02

Hücre Kültürü Laboratuvarı Saatlik Kullanımı

Saat

60,00 TL

51.03

Temel Sarf Kullanım Bedeli**

Set

50,00 TL

51.04

Otomatik Hücre Sayımı Cihazı Kullanımı

Numune

5,00 TL

51.08

Hücre Serisi Dondurulması (Temel Sarflar Hariç, 6 Ay Stoklama)

Vial

100,00 TL

51.09

Hücre Serisi Dondurulması (Temel Sarflar Dahil, 6 Ay Stoklama)

Vial

150,00 TL

51.10

Biyogüvenlik Kabini Kullanımı***

Saat

  20,00 TL

51.11

Soğutmalı Santrifüj Kullanımı***

Saat

  50,00 TL

51.12

Hücre Kültürlerinde Fungal Kontaminasyon Kontrolü,PZR ile

Numune

200,00 TL

51.13

Hücre Kültürlerinde Mikoplazma Kontrolü-DAPI ile

Numune

200,00 TL

51.14

Hücre açma, pasajlama, hücre sayımı ve dondurup 6 ay saklama (25T Flask)

Numune

700,00 TL

51.15

Hücre açma, pasajlama, hücre sayımı, 96 kuyulu kültür kabına hücre ekimi ve dondurup 6 ay saklama

Numune

1.250,00 TL

51.16

Hücre kültüründen DNA eldesi-manuel protokol

Numune

40,00 TL

51.17

Hücre kültüründen DNA eldesi-kit protokolü

Numune

75,00 TL

51.18

Hücre kültüründen DNA eldesi ve STR analizi

Numune

400,00TL

51.19

Danışmanlık hizmeti

Saat

250,00 TL

51.20

 

Hücre açma, pasajlama, hücre sayımı ve dondurup 6 ay saklama

(75T Flask)

Numune

1.000,00 TL

51.21

 

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, Tek saat dilimi)

Test

300,00 TL

51.22

 

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, İki farklı saat dilimi)

Test

500,00 TL

51.23

 

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, Üç farklı saat dilimi)

Test

700,00 TL

51.24

 

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (5 konsantrasyon dışında ek her konsantrasyon)

Test

50,00 TL

51.25

 

IC50 değeri hesaplama (Bir örnek için)****

Numune

300,00 TL

52.26

 

Primer Hücre Kültürü*****

Numune

400,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme

esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

** Temin edilebilir sarf malzemeler: Pipet ucu, hücre kültürü kabı (T25, T75 ve/veya T125), serolojik pipet, 96 kuyucuklu kültür kabı, 24 kuyucuklu kültür kabı, 6 kuyucuklu kültür kabı, otomatik hücre sayım cihazı kaseti, trypan blue, ependorf tüp, 15 / 50 mL falkon tüp, lam, lamel, petri kabı. Set içeriği için Lab sorumlusu ile görüşülmelidir.

***Lab. Sorumlusu ile iletişime geçiniz.

**** Uygun sitotoksisite testi ile beraber yapılmalıdır. Detaylı bilgi için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçiniz.

***** Kimyasallar araştırıcı tarafından karşılanacaktır. Detaylı bilgi için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçiniz.

 

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI HİZMET BEDELLERİ

Biyotekoloji Laboratuvarı (52.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

52.01

ELISA Okuyucu Kullanımı**

Saat

50,00 TL

52.02

UV-VIS Spektrofotometre Kullanımı

Saat

100,00 TL

52.03

Biyogüvenlik Kabini Kullanımı

Saat

  20,00 TL

52.04

Liyofilizatör Kullanımı

Gün

  75,00 TL

52.05

PCR Çalışma Paketi (PCR ile Çoğaltma, Agaroz Jel Elektroforez ve Görüntüleme)(Reaksiyon Sarfları Dahil)

1-8 Numune

200,00 TL

52.06

PCR Çalışma Paketi (PCR ile Çoğaltma, Agaroz Jel Elektroforez ve Görüntüleme)(Reaksiyon Sarfları Hariç)

1-8 Numune

  55,00 TL

52.07

Soğutmalı Santrifüj Kullanımı

Saat

  50,00 TL

52.08

SDS-PAGE (Mini Jel )

Kaset

  75,00 TL

52.09

SDS-PAGE (Maksi Jel)

Kaset

125,00 TL

52.10

Western Blotlama (SDS-PAGE, Blotlama, Görüntüleme)***

Kaset

600,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**En az 30 dakika kullanım süresi mevcuttur.

***Analiz için kullanılacak antikorlar istek sahibi tarafından karşılanacaktır.

Not: PCR çalışmalarında kullanılacak olan “primer” ve “problar” numune sahibi tarafından temin edilir.

 

 

TERMAL KARAKTERİZASYON BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

STA - Simültane Termal Analizör (61.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

61.01

STA Analizi (25 °C – 1600 °C)

1 Saat

100,00 TL

61.02

 

1-3 Saat

150,00 TL

61.03

 

3-7 Saat

200,00 TL

61.04

 

7-14 Saat

250,00 TL

 

DSC - Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (62.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

62.01

DSC Analizi (25 °C – 750 °C)

1 Saat

100,00 TL

62.02

 

1-3 Saat

130,00 TL

62.03

 

3-7 Saat

160,00 TL

62.04

 

7-14 Saat

190,00 TL

62.05

DSC Analizi (-150 °C – 750 °C)

1 Saat

160,00 TL

62.06

 

1-3 Saat

190,00 TL

62.07

 

3-7 Saat

220,00 TL

62.08

 

7-14 Saat

250,00 TL

62.09

Isı Sığası (Cp) Tayini

Numune

250,00 TL

 

DMA - Dinamik Mekanik Analizör (63.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

63.01

DMA Analizi (25 °C – 400 °C)

1 Saat

150,00 TL

63.02

 

1-3 Saat

200,00 TL

63.03

 

3-7 Saat

250,00 TL

63.04

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C)

1 Saat

200,00 TL

63.05

 

1-3 Saat

250,00 TL

63.06

 

3-7 Saat

300,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

 

 

KROMATOGRAFİ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (HPLC, 71.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

71.01

HPLC-Kantitatif: Tek Bileşen (Metot Bildirilmişse)

Numune

100,00 TL

71.02

HPLC- Kantitatif: İki veya Daha Fazla Bileşenli Numunelerde Her Bir Ek Bileşen Başına

Numune

30,00 TL

71.03

HPLC-Kalitatif: Tek Bileşen (Metot Bildirilmişse)

Numune

75,00 TL

71.04

HPLC-Kalitatif: İki veya Daha Fazla Bileşenli Numunelerde Her Bir Ek Bileşen Başına

Numune

20,00 TL

71.05

HPLC-Metot geliştirme (1-5 bileşen)

Numune

1000,00 TL

71.06

HPLC-Numune hazırlama

Numune

50,00 TL

 

Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS, 72.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

72.01

LC-MS/MS Kalitatif Analiz

Numune

250,00 TL

72.02

LC-MS/MS Kantitatif Analiz

Numune

250,00 TL

72.03

LC-MS/MS Kantitatif (İlave Bileşen Başına)

Numune

60,00 TL

 

Gaz Kromatografisi (GC-FID, 75.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

75.01

GC-Kalitatif Analiz

Numune

200,00 TL

75.02

GC-Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)

Numune

200,00 TL

75.03

GC-Kantitatif Analiz (İlave Her Bir Bileşen)

Numune

50,00 TL

75.04

GC Metot geliştirme (1-5 Bileşen)

Numune

500,00 TL

 

Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS, 76.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyatlandırma*

76.01

GC/MS-Kalitatif

Numune

200,00 TL

76.02

GC/MS-Kantitatif (Tek Bileşen)

Numune

200,00 TL

76.03

GC/MS-Kantitatif (İlave Her Bir Bileşen)

Numune

  50,00 TL

76.04

GC/MS Metot Geliştirme (1-5 Bileşen)

Numune

500,00 TL

76.05

Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) Uygulamaları (Metot ve Adsorban Bildirilmiş İse)

Numune

150,00 TL

76.06

SPME Uygulamaları (Metot Geliştirme, 1-5 Bileşen)

Numune

500,00 TL

76.07

Kütle Spektrumu Kütüphane Taraması (Bileşen Başı)

Numune

25,00 TL

76.08

Uçucu Yağ Bileşenleri, % Bağıl Miktarları İle Birlikte (1-5 Ana Bileşen)

Numune

200,00 TL

76.09

Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif (Türevlendirme Yapılmış Hazır

 Numune)

Numune

200,00 TL

76.10

GC-MS Headspace Kalitatif (Tek Bileşen)

Numune

200,00 TL

76.11

GC-MS Headspace Kantitatif (Tek Bileşen)

Numune

200,00 TL

76.12

GC-MS Headspace Kalitatif/Kantitatif (Her Bir İlave Bileşen)

Numune

50,00 TL

*  Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, ATAP ve benzeri statüdeki Teknoparklara %25, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.

 

 

Sıvı Azot ve Saf Su Ücret Listesi (10.00)

Kod

Ürün/ Hizmet Adı

Birim

Fiyatlandırma

10.01

Sıvı Azot*

Litre

6,00 TL

10.02

Dewar Kabı Kiralama (20, 35, 50 Litre)

Gün

5,00 TL

10.03

Tip II Saf Su

Litre

3,00 TL

10.04

Tip I Saf Su

Litre

6,00 TL

* Kurum içi araştırmalara ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren şirketlere %50 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara %18 KDV ilave edilmektedir.