TR | EN
Analiz Ücretleri

Kıymetli Paydaşlarımız,

İlgili mevzuat gereği ARUM'da verdiğimiz tüm analiz ve hizmetlerde herhangi bir şekilde indirim yapılamamaktadır (tüm paydaşlarımıza standart fiyat uygulanmaktadır). Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, tüm gayret ve samimiyetimizle sizinle birlikte olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Onur KOYUNCU

02.01.2023

 

ARUM 2023 YILI HİZMET BEDELLERİ

# Hizmet Bedeli Türk Lirasıdır. Ödeme esnasında %18 KDV ilave edilmektedir.

 

ELEKTRON MİKROSKOBİ BİRİMİ                                                                      

SEM-Taramalı Elektron Mikroskobu (11.00)                                                           

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/TL

11.01

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama

Adet

565

11.03

Numune Kaplama

Adet

100

11.04

İnceleme ve Görüntü Alma (SEM)**

Saat

560

11.05

SEM / EDS Yarı Kantitatif Analiz veya haritalama**

Saat

560

11.06

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi***

Saat

565

11.07

SEM Cihaz Kullanımı Eğitimi***

Saat

940

11.08

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

1500

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

FE-SEM-Taramalı Elektron Mikroskobu (12.00)                                       

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

11.01

Kritik Nokta Kurutma Cihazı ile Numune Hazırlama

Adet

170

11.02

Numune Kaplama

Adet

100

11.03

İnceleme ve Görüntü Alma (FE-SEM)***

Saat

880

11.04

FE-SEM / EDS Yarı Kantitatif Analiz veya haritalama***

Saat

880

11.05

FE-SEM / EBSD Analizi***

Saat

880

11.06

FE-SEM / STEM Analizi***

Saat

880

11.07

FE-SEM Cihaz Kullanımı Eğitimi****

Saat

1570

11.08

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı*****

Gün

1500

*Numunenin cinsine göre sıcak veya soğuk kaplama yapılır. Numune hazırlama süreci; Kesme, Kalıplama, Zımparalama, Parlatma ve ilgili dağlayıcı ile dağlama aşamalarından oluşur.

**Her 10 nm kaplama kalınlığı için uygulanan ücrettir.

***1 saatin altında-üstünde süren analizler için oransal hesaplama yapılacaktır.

****Eğitim süresi; 11.06 ve 11.07 için en az 6 saat ve 12.07 için en az 8 saat olacaktır. Talep edilmesi halinde plan dahilinde toplu gruplar için eğitim verilir.

*****Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

TEM-Geçirimli Elektron Mikroskobu (15.00)                                             

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

15.01

Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama

Adet

750

15.02

Ultramikrotomda Yarı İnce Kesit Alma

Adet

285

15.03

Histokimyasal Boyama; Yarı İnce Kesit Boyama

Adet

315

15.04

Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma

Adet

375

15.05

Tam İnce Kesit Boyama (Uranil Asetat / Kurşun Sitrat ile)

Adet

375

15.06

İnceleme ve Görüntü Alma (TEM)**

Saat

560

15.07

Standart Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama

Adet

190

15.08

Formwar/Karbon Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama

Adet

375

15.09

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

625

15.10

Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi*

Saat

940

15.11

TEM Cihaz Kullanımı Eğitimi*

Saat

940

15.11

İmmunogold Boyama İçin Numune Hazırlama

Adet

750

15.13

İmmunogold Etiketleme***

Adet

750

11.14

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı****

Gün

1500

                                                                                                                            

Krito-TEM Kriyojenik Elektron Mikroskobu (16.00)                                 

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

16.01

Biyolojik Dokulardan Kriyo-TEM İçin Blok Hazırlama****

Adet

940

16.02

Kriyo-Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma****

Adet

750

16.03

Çözelti / Hücre Süspansiyonlarından Grid Üzerine Kriyo Hazırlık (Leica EM-GP2)

Adet

1500

16.04

İnceleme ve Görüntü Alma (HR-TEM)**

Saat

940

16.05

Kriyo-TEM İnceleme ve Görüntü Alma**

Saat

940

16.06

Kriyo-TEM Cihaz Kullanımı Eğitimi*

Saat

1570

11.07

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı****

Gün

1500

*1 saatin altında-üstünde süren analizler için (15.06, 16.04, 16.05) oransal hesaplama yapılacaktır.

**Eğitim süresi 15.11 için en az 6 saat, 15.10 ve 16.11 için en az 8 saat olacaktır. Talep edilmesi halinde plan dahilinde toplu gruplar için eğitim verilir.

***Etiketleme için gerekli olan primer ve sekonder antikorlar numune sahibi tarafından karşılanacaktır.

****Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

*****6401 ve 6415 iç hat telefon numaraları ile iletişime geçmeden analiz talebinde bulunmayınız.

 

İLERİ MİKROSKOBİ BİRİMİ                                                         

İleri Mikroskobi Birimi (21.00)                                                           

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

21.01

Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme*

Saat

560

21.02

Görüntü Analiz İşlemleri

Saat

160

21.03

Inverted Mikroskop ile Görüntüleme*

Saat

160

21.04

Floresan Ataçmanlı Mikroskop ile Görüntüleme*

Saat

320

21.05

Stereomikroskop ile Görüntüleme*

Saat

120

21.06

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı**

Gün

1500

*1 saatin altında-üstünde süren analizler için oransal hesaplama yapılacaktır.

**Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

X-IŞINLARI ANALİZ BİRİMİ                                                              

XRD X-Işını Kırınımı (31.00)                                                                   

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

31.01

Toz Kırınım Deseni (Toz Numune)

Adet

250

31.02

İnce Film Analizi

Adet

750

31.03

SAXS Analizi

Adet

1250

31.04

Kalitatif Mineral Analiz

Adet

750

31.05

Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni

Adet

1250

31.06

Rietveld Analizi

Adet

2500

31.07

Kalıntı Gerilme Analizi

Adet

2500

31.08

XRD Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

3750

31.09

XRR Analizi

Adet

2500

31.10

Numune Hazırlama

Adet

100

31.11

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

1500

**Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

                                                                                                            

XRF X-Işını Floresans (32.00)                                                                 

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

32.01

XRF Analizi / Katı Numune

Adet

375

32.02

Eritiş Cihazı ile Numune Hazırlama

Adet

190

32.03

Kırma ve Öğütme

Adet

115

32.04

Presleme

Adet

100

32.05

Kızdırma Kaybı

Adet

75

32.06

XRF Analizi / Sıvı Numune

Adet

500

32.07

XRF Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

3750

32.08

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

1500

**Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

 

ELEMENTEL ANALİZ BİRİMİ                                   

ICP-MS İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (35.00)      

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

35.01

ICP-MS 1 Element Analizi

Numune

300

ICP-MS 2-5 Element Analizi

Numune

360

ICP-MS 6-10 Element Analizi

Numune

430

ICP-MS 11-15 Element Analizi

Numune

500

ICP-MS 16-20 Element Analizi

Numune

570

ICP-MS 21-30 Element Analizi

Numune

700

ICP-MS 31-40 Element Analizi

Numune

840

ICP-MS 41-50 Element Analizi

Numune

980

ICP-MS 51 ve üzeri element Analizi 

Numune

1150

ICP-MS 1 Nadir Toprak Elementi Analizi*

Numune

320

ICP-MS 2-10 Nadir Toprak Elementi Analizi*

Numune

450

ICP-MS 11-18 Nadir Toprak Elementi Analizi*

Numune

590

35.02

Mikrodalga ile Numune Hazırlama (Nitrik asit ile)

Numune

200

Mikrodalga ile Numune Hazırlama (Kral Suyu ile)

Numune

230

Mikrodalga ile Numune Hazırlama (H2O2 içeren karışım)

Numune

240

Mikrodalga ile Numune Hazırlama (HF içeren karışım)

Numune

250

Mikrodalga ile Numune Hazırlama (Çoklu asit içeren karışım)

Numune

270

35.03

Ön Hazırlık (Kırma, Öğütme vb.)

Numune

115

Ön Hazırlık (Yakma, Kurutma vb.)

Numune

100

Ön Hazırlık (Süzme, Santrifüj vb.)

Numune

75

Ön Hazırlık (Açıktan Çözeltiye Alma)

Numune

100

35.04

Kızdırma Kaybı

Numune

75

35.05

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı**

Gün

1500

*Nadir Toprak Elementleri (NTE) için talep edilen analizler diğer elementler için talep edilen analizlerden ayrı olarak ücretlendirilir.

NTE; Ce, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Se, Sm, Y, Yb, Tb, Th, U.

**Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

 

SPEKTROSKOPİ ANALİZ BİRİMİ                                                    

Sıvı NMR (41.00)                                                                                      

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

41.01

1H (Proton) NMR Analizi

Adet

200

41.02

13C (Karbon) NMR Analizi

Adet

250

41.03

13C APT NMR Analizi

Adet

250

41.04

13C DEPT (45,90,135) NMR Analizi

Adet

250

41.05

COSY NMR Analizi

Adet

300

41.06

HETCOR NMR Analizi

Adet

300

41.07

HMBC NMR Analizi

Adet

300

41.08

HMQC NMR Analizi

Adet

300

41.09

NOESY NMR Analizi

Adet

300

41.10

31P NMR Analizi

Adet

300

41.11

19F NMR Analizi

Adet

225

41.12

11B NMR Analizi

Adet

320

41.13

Sıcaklık Deneyleri

Adet

250

41.14

TOCSY NMR Analizi

Adet

375

41.15

15N NMR Analizi

Adet

750

41.16

Si NMR Analizi

Adet

375

41.17

NOE NMR Analizi

Adet

500

41.18

Water-Gated NMR Analizi

Adet

875

41.19

HSQC NMR Analizi

Adet

250

41.20

INADEQUATE NMR Analizi

Adet

375

41.21

Relaxation Time Ölçümleri

Adet

375

41.22

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

2000

41.23

Sıvı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

2500

41.24

Dötoro Çözücü ve tüp

Adet

75

41.25

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

1500

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

                                                                                                                 

Katı NMR (42.00)                                                                                     

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

42.01

Al ve Si NMR Analizi 4 Saat

Numune

600

Al ve Si NMR Analizi 8 Saat

Numune

750

Al ve Si NMR Analizi 16 Saat

Numune

800

Al ve Si NMR Analizi 27 Saat

Numune

900

42.02

13C CP MAS NMR Analizi 4 Saat

Numune

600

13C CP MAS NMR Analizi 8 Saat

Numune

750

13C CP MAS NMR Analizi 16 Saat

Numune

800

13C CP MAS NMR Analizi 27 Saat

Numune

900

42.03

1H NMR Analizi

Numune

400

42.04

11B NMR Analizi 4 Saat

Numune

600

11B NMR Analizi 8 Saat

Numune

750

11B NMR Analizi 16 Saat

Numune

800

11B NMR Analizi 27 Saat

Numune

900

42.05

15N NMR Analizi 4 Saat

Numune

1070

15N NMR Analizi 8 Saat

Numune

1190

15N NMR Analizi 16 Saat

Numune

1375

15N NMR Analizi 27 Saat

Numune

1625

42.06

HETCOR NMR Analizi 4 Saat

Numune

750

HETCOR NMR Analizi 8 Saat

Numune

850

HETCOR NMR Analizi 16 Saat

Numune

900

HETCOR NMR Analizi 27 Saat

Numune

1000

42.07

Sıcaklık Deneyleri

Numune

750

42.08

19F NMR Analizi

Numune

375

42.09

31P NMR Analizi 4 Saat

Numune

600

31P NMR Analizi 8 Saat

Numune

750

31P NMR Analizi 16 Saat

Numune

800

31P NMR Analizi 27 Saat

Numune

900

42.10

Katı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

3750

42.11

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

2000

42.12

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

1500

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

 

MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ ANALİZ BİRİMİ                        

Raman Spektroskopi (43.00)                                                             

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

43.01

Raman Spektrumu Eldesi

Adet

125

43.02

Alan Analizi - Haritalama

Adet

500

43.03

Derinlik Profili

Adet

500

43.04

Raporlama

Adet

1000

43.05

Uzman Yorumu

Saat

690

43.06

Eğitim

Gün

2500

43.07

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

1500

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

                                                                                                             

FTIR-Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometre (44.00)                 

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

44.01

FTIR Spektrum Analizi (KBr ile)

Numune

190

44.02

FTIR Spektrum Analizi (Elmas ATR ile)

Numune

160

44.03

FTIR Spektrum Analizi (Germanyum ATR ile)

Numune

250

                                                                                                             

UV-Vis Morötesi-Görünür Işık Spektrofotometre (45.00)                   

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

45.01

UV Spektrum Analizi / Sıvı Numune

Numune

75

45.02

UV Spektrum Analizi / Katı Numune

Numune

190

45.03

UV Spektrum Analizi / Sıcaklık Deneyi

Numune

150

                                                                                                             

Floresans Spektrofotometre (46.00)                                                 

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

46.01

Floresan Analizi / Sıvı Numune

Numune

100

46.02

Floresan Analizi / Katı Numune

Numune

150

 

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

                                  

Hücre Kültürü Laboratuvarı(51.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/TL

51.01

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

2000

51.02

Hücre Kültürü Laboratuvarı Kullanımı**

Gün

2000

51.03

Otomatik Hücre Sayımı Cihazı Kullanımı

Numune

100

51.04

Hücre Serisi  Stoklama (6 Ay Stoklama)

Vial

315

51.05

Hücre Serisi Dondurulması (Temel Sarflar Dahil, 6 Ay Stoklama)***

Vial

440

51.06

Biyogüvenlik Kabini Kullanımı****

Saat

150

51.07

Soğutmalı Santrifüj Kullanımı****

Saat

150

51.08

Hücre Kültürlerinde Mikoplazma Kontrolü-DAPI ile

Numune

500

51.09

Hücre açma, pasajlama, hücre sayımı (25T Flask)

Numune

450

51.12

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, Tek saat dilimi)*****

Test

1400

51.13

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, İki farklı saat dilimi)*****

Test

1800

51.14

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, Üç farklı saat dilimi)****

Test

2000

51.15

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (5 konsantrasyon dışında ek her konsantrasyon)

Test

125

51.16

IC50 değeri hesaplama (Bir örnek için)******

Numune

750

51.17

Primer hücre kültürü*******

Gün

500

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

** Hücre kültürü laboratuvarı kullanım için kiralanabilir. Bu kalem, sarf malzeme kullanımı hariç kurulu laboratuvar hizmeti ve demirbaş kullanımını içerir.                        

*** Kültüre edilmiş hücre konfluenside besiyeri içerisinde laboratuvara teslim edilir. Tripsinizasyon ve dondurma işlemleri laboratuvara aittir. Dışarıdan gelen numune standart kontaminant sayılacağı için gerekli durumlarda dekontaminasyon usulleri geçerlidir.                                       

**** Kullanım için mutlaka laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

***** Laboratuvar dışından gelen her hücre muhtemel kontaminant olarak değerlendirilir. Kontaminasyon varlığında hücreler derhal imha edilir. Kaynağı bilinmeyen hücreler çalışmaya alınmaz. Çalışma planlamasında mutlaka laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.      

******Uygun sitotoksisite testi ile beraber yapılmalıdır. Detaylı bilgi için laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

******* Kimyasallar talep sahibi tarafından karşılanacaktır. Detaylı bilgi için laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

 

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI

Biyoteknoli Laboratuvarı (52.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

 

52.01

Elisa Reader

Plaka

200

 

52.02

Tip I Biyogüvenlik Kabini

Saat

150

 

52.03

Liyofilizatör

Gün

250

 

52.04

PCR Cihaz Kullanımı

Döngü

125

 

52.06

Soğutmalı Santrifüj*

Saat

190

 

52.07

Mini Dikey Jel Elektroforezi (Cihaz Kullanımı)**

Kaset

375

 

52.08

Maxi Dikey Jel Elektroforezi (Cihaz Kullanımı)**

Kaset

625

 

52.09

Mini Yatay Jel Elektroforezi  (Cihaz Kullanımı)**

Kaset

70

 

52.11

Semi-Dry Blotlama

Kaset

750

 

52.12

Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi Kullanımı (UV)**

Kaset

125

 

52.13

Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi Kullanımı (Kemilüminesans)**

Kaset

375

 

52.15

-40 Dondurucu Kullanımı

Gün

70

 

52.16

-80 Dondurucu Kullanımı

Gün

75

 

52.17

Otoklav

Döngü

70

 

52.18

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı***

Gün

1500

 

* 1 saatin altında-üstünde süren analizler için oransal hesaplama yapılacaktır.

** Sadece cihaz kullanımı içindir. Jel hazırlama, buffer, membran, antikor vb. diğer sarfları içermez.

***Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

           

TERMAL KARAKTERİZASYON LABORATUVARI

 

STA-Simültane Termal Analizör (TGA-DTA) (61.00)                           

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

61.01

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 1 Saat

Numune

225

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 2 Saat

Numune

275

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 3 Saat

Numune

325

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 3-7 Saat

Numune

450

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 7-14 Saat

Numune

900

                                                                                 

DSC-Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (62.00)           

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

62.01

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 1 Saat

Numune

225

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 2 Saat

Numune

275

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 3 Saat

Numune

325

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 3-7 Saat

Numune

450

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 7-14 Saat

Numune

900

62.02

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 1 Saat

Numune

320

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 2 Saat

Numune

375

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 3 Saat

Numune

440

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 3-7 Saat

Numune

570

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 7-14 Saat

Numune

750

                                                                                 

DMA-Dinamik Mekanik Analizör (63.00)                      

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

63.01

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 1 Saat

Numune

375

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 2 Saat

Numune

500

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 3 Saat

Numune

625

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 3-5 Saat

Numune

940

63.02

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 1 Saat

Numune

440

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 2 Saat

Numune

570

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 3 Saat

Numune

690

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 3-5 Saat

Numune

1000

63.03

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı***

Gün

1500

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

                                

KROMATOGRAFİ BİRİMİ

                                                                                                              

HPLC-Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (71.00)        

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

71.01

HPLC-Kantitatif: Tek Bileşen (Metot Bildirilmişse)

Numune

350

71.02

HPLC- Kantitatif: İki veya Daha Fazla Bileşenli Numunelerde Her Bir Ek Bileşen Başına

Numune

65

71.03

HPLC-Kalitatif: Tek Bileşen (Metot Bildirilmişse)

Numune

300

71.04

HPLC-Kalitatif: İki veya Daha Fazla Bileşenli Numunelerde Her Bir Ek Bileşen Başına

Numune

50

71.05

HPLC-Metot geliştirme (1-3bileşen)

Numune

1500

71.06

HPLC-Numune hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb. temel işlemler)*

Numune

100

71.07

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı***

Gün

1500

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.                                        

 

LC-MS/MS-Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi (72.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

72.01

LC-MS/MS Kalitatif Analiz

Numune

400

72.02

LC-MS/MS Kantitatif Analiz

Numune

440

72.03

LC-MS/MS Kantitatif (İlave Bileşen Başına)

Numune

100

72.04

Numune Hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb. temel işlemler)*

Numune

100

                                                                                                              

GC-FID Gaz Kromatografisi (75.00)       

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

75.01

GC-Kalitatif Analiz

Numune

290

75.02

GC-Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)

Numune

290

75.03

GC-Kantitatif Analiz (İlave Her Bir Bileşen)

Numune

75

75.04

GC Metot geliştirme (1-3 Bileşen)

Numune

750

75.05

Numune hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb. temel işlemler)*

Numune

100

                                                                                                              

GC-MS Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (76.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

76.01

GC/MS-Kalitatif

Numune

290

76.02

GC/MS-Kantitatif (Tek Bileşen)

Numune

290

76.03

GC/MS-Kantitatif (İlave Her Bir Bileşen)

Numune

75

76.04

GC/MS Metot Geliştirme (1-3 Bileşen)

Numune

750

76.05

Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) Uygulamaları (Metot ve Adsorban Bildirilmiş İse)

Numune

250

76.06

SPME Uygulamaları (Metot Geliştirme, 1-3 Bileşen)

Numune

1200

76.07

Kütle Spektrumu Kütüphane Taraması (Bileşen Başı)

Numune

40

76.08

Uçucu Yağ Bileşenleri, % Bağıl Miktarları İle Birlikte (1-3 Ana Bileşen)

Numune

320

76.09

Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif (Türevlendirme Yapılmış Hazır

Numune

320

76.10

GC-MS Headspace Kalitatif (Tek Bileşen)

Numune

400

76.11

GC-MS Headspace Kantitatif (Tek Bileşen)

Numune

400

76.12

GC-MS Headspace Kalitatif/Kantitatif (Her Bir İlave Bileşen)

Numune

75

76.13

Numune hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb. temel işlemeler)**

Numune

100

76.14

Clevenger yöntemi ile uçucu yağ eldesi: 50 gr numuneye kadar

Numune

600

76.15

Soxhlet cihazı ile ekstraksiyon:20 gr numuneye kadar

Numune

650

76.16

Soxhlet cihazı ile ekstraksiyon ilave her 0-20 gr için

Numune

500

* Numune hazırlama kalemi, hazır olarak gelen numuneler için gerekli olması durumunda yapılacak filtreleme, çözücü ile seyreltme, santrifüj vb. temel ön işlemleri kapsamaktadır.

 

SIVI AZOT VE SAF SU ÜRETİM BİRİMİ                                                                

                                                                                                                                        

Sıvı Azot ve Saf su (10.00)                                                                                                

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

10.Oca

Sıvı Azot

Litre

40