TR | EN
Analiz Ücretleri

ARUM 2020 YILI HİZMET BEDELLERİ

# Hizmet Bedeli Türk Lirasıdır. Ödeme esnasında %18 KDV ilave edilmektedir.

## Teknopark: ATAP ve benzer statüdeki Teknopark firmalarını ifade etmektedir.

ARUM 2020 Yılı Hizmet Bedelleri PDF Dosyasına Buradan Ulaşabilirsiniz.

ELEKTRON MİKROSKOBİ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

SEM - Taramalı Elektron Mikroskobu (11.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

11.01

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama

Adet

200,00

140,00

150,00

160,00

11.02

Metalografik Süreç İçin Numune Hazırlama*

(Alaşımsız ve Az Alaşımlı Çelik Malzemeler, Yüksek Alaşımlı

Çelik Malzemeler, Dökme Demirler, Demir Dışı Malzemeler)

Adet

250,00

175,00

187,50

200,00

11.03

Numune Kaplama (Altın / Paladyum, 1-3 Adet)

Adet

55,00

38,50

41,25

44,00

Numune Kaplama (Altın / Paladyum, 4-6 Adet)

Adet

45,00

31,50

33,75

36,00

Numune Kaplama (Altın / Paladyum, 7 Adetten fazla)

Adet

35,00

24,50

26,25

28,00

11.04

İnceleme ve Görüntü Alma (SEM)**

Saat

200,00

140,00

150,00

160,00

11.05

SEM / EDS Yarı Kantitatif Analiz veya haritalama**

Saat

200,00

140,00

150,00

160,00

11.06

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi***

Saat

250,00

175,00

187,50

200,00

11.07

SEM Cihaz Kullanımı Eğitimi***

Saat

300,00

210,00

225,00

240,00

 

FE-SEM -Taramalı Elektron Mikroskobu (12.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

12.01

Kritik Nokta Kurutma Cihazı ile Numune Hazırlama

Adet

75,00

52,50

56,25

60,00

12.02

Numune Kaplama (Altın / Paladyum / Karbon, 1-3 Adet)****

Adet

60,00

42,00

45,00

48,00

Numune Kaplama (Altın / Paladyum / Karbon, 4-6 Adet)****

Adet

50,00

35,00

37,50

40,00

Numune Kaplama (Altın / Paladyum / Karbon, 7 Adetten fazla)****

Adet

40,00

28,00

30,00

32,00

12.03

İnceleme ve Görüntü Alma (FE-SEM)**

Saat

360,00

252,00

270,00

288,00

12.04

FE-SEM / EDS Yarı Kantitatif Analiz veya haritalama**

Saat

360,00

252,00

270,00

288,00

12.05

FE-SEM / EBSD Analizi**

Saat

360,00

252,00

270,00

288,00

12.06

FE-SEM / STEM Analizi**

Saat

360,00

252,00

270,00

288,00

12.07

FE-SEM Cihaz Kullanımı Eğitimi***

Saat

400,00

280,00

300,00

320,00

 

* Numune cinsine göre sıcak veya soğuk kalıplama yapılır. Numune hazırlama süreci: Kesme, Kalıplama, Zımparalama, parlatma ve ilgili dağlayıcı ile dağlama aşamalarından oluşur.

** 1 saatin altında-üstünde süren analizler için oransal hesaplama yapılacaktır

*** Eğitim süresi: 11.08 için en az 6 saat, 11.09 ve 12.08 için en az 8 saat olacaktır. Talep edilmesi halinde plan dâhilinde toplu gruplar için eğitim verilir

**** Her 10 nm kaplama kalınlığı için uygulanan ücrettir.

 

TEM - Geçirimli Elektron Mikroskobu (15.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

15.01

Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama

Adet

250,00

175,00

187,50

200,00

15.02

Ultramikrotomda Yarı İnce Kesit Alma

Adet

100,00

70,00

75,00

80,00

15.03

Histokimyasal Boyama; Yarı İnce Kesit Boyama

Adet

125,00

87,50

93,75

100,00

15.04

Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma

Adet

150,00

105,00

112,50

120,00

15.05

Tam İnce Kesit Boyama (Uranil Asetat / Kurşun Sitrat ile)

Adet

170,00

119,00

127,50

136,00

15.06

İnceleme ve Görüntü Alma (TEM)**

Saat

200,00

140,00

150,00

160,00

15.07

Standart Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama

Adet

70,00

49,00

52,50

56,00

15.08

Formwar/Karbon Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama

Adet

100,00

70,00

75,00

80,00

15.09

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

300,00

210,00

225,00

240,00

15.10

Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi*

Saat

400,00

280,00

300,00

320,00

15.11

TEM Cihaz Kullanımı Eğitimi*

Saat

400,00

280,00

300,00

320,00

15.12

İmmunogold Boyama İçin Numune Hazırlama

Adet

250,00

175,00

187,50

200,00

15.13

İmmunogold Etiketleme***

Adet

250,00

175,00

187,50

200,00

 

Kriyo-TEM – Kriyojenik Geçirimli Elektron Mikroskobu (16.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

16.01

Biyolojik Dokulardan Kriyo-TEM İçin Blok Hazırlama

Adet

300,00

210,00

225,00

240,00

16.02

Kriyo-Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma

Adet

200,00

140,00

150,00

160,00

16.03

Çözelti / Hücre Süspansiyonlarından Grid Üzerine Kriyo Hazırlık (Leica EM-GP2)

Adet

300,00

210,00

225,00

240,00

16.04

İnceleme ve Görüntü Alma (HR-TEM)**

Saat

390,00

273,00

292,50

312,00

16.05

Kriyo-TEM İnceleme ve Görüntü Alma**

Saat

400,00

280,00

300,00

320,00

16.06

TEM Difraksiyon Paterni Çekimi (Selected Area Diffraction)

Adet

50,00

35,00

37,50

40,00

16.07

TEM-EDS (Kantitatif Analiz veya Haritalama)**

Saat

400,00

280,00

300,00

320,00

16.10

TEM-3D Tomografi****

Saat

400,00

280,00

300,00

320,00

16.11

Kriyo-TEM Cihaz Kullanımı Eğitimi*

Saat

350,00

245,00

262,50

280,00

 

 

İLERİ MİKROSKOBİ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ(21.00/22.00/23.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

21.01

Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme

Saat

250,00

175,00

187,50

200,00

21.02

Görüntü Analiz İşlemleri

Saat

50,00

35,00

37,50

40,00

21.03

Inverted Mikroskop ile Görüntüleme

Saat

60,00

42,00

45,00

48,00

21.04

Floresan Ataçmanlı Mikroskop ile Görüntüleme

Saat

120,00

84,00

90,00

96,00

21.05

Stereomikroskop ile Görüntüleme

Saat

60,00

42,00

45,00

48,00

* Eğitim süresi 15.11 için en az 6 saat, 15.10 ve 16.11 için en az 8 saat olacaktır. Talep edilmesi halinde plan dâhilinde toplu gruplar için eğitim verilir.  

**1 saatin altında-üstünde süren analizler için oransal hesaplama yapılacaktır,

*** Etiketleme için gerekli olan primer ve sekonder antikorlar numune sahibi tarafından karşılanacaktır.  

**** Tomografi için Lab. Sorumlusu ile irtibata geçiniz.

 

 

X-IŞINLARI ANALİZ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

XRD - X-Işını Kırınımı (31.00) 

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

31.01

Toz Kırınım Deseni (Toz Numune)

Adet

110,00

77,00

82,50

88,00

31.02

İnce Film Analizi

Adet

300,00

210,00

225,00

240,00

31.03

SAXS Analizi

Adet

300,00

210,00

225,00

240,00

31.04

Kalitatif Mineral Analizi

Adet

300,00

210,00

225,00

240,00

31.05

Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni

Adet

1000,00

700,00

750,00

800,00

31.06

Rietveld Analizi

Adet

1500,00

1050,00

1125,00

1200,00

31.07

Kalıntı Gerilme Analizi

Adet

1000,00

700,00

750,00

800,00

31.08

XRD Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

2000,00

1400,00

1500,00

1600,00

31.09

XRR Analizi

Adet

1500,00

1050,00

1125,00

1200,00

31.10

Numune Hazırlama

Adet

60,00

42,00

45,00

48,00

 

XRF - X-Işını Floresans (32.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

32.01

XRF Analizi / Katı Numune

Adet

180,00

126,00

135,00

144,00

32.02

Eritiş Cihazı ile Numune Hazırlama

Adet

100,00

70,00

75,00

80,00

32.03

Kırma ve Öğütme

Adet

60,00

42,00

45,00

48,00

32.04

Presleme

Adet

40,00

28,00

30,00

32,00

32.05

Kızdırma Kaybı

Adet

40,00

28,00

30,00

32,00

32.06

XRF Analizi / Sıvı Numune*

Adet

250,00

175,00

187,50

200,00

32.07

XRF Temel Kullanıcı Eğitimi**

Gün

1500,00

1050,00

1125,00

1200,00

* Analiz talebinden 1 hafta önce analiz birimi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

** Eğitim süresi en az 8 saat olmaktadır.

 

 

ELEMENTEL ANALİZ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS, 35.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

35.01

ICP-MS 1-5 Element Analizi

Numune

140,00

98,00

105,00

112,00

ICP-MS 6-10 Element Analizi

Numune

180,00

126,00

135,00

144,00

ICP-MS 11-15 Element Analizi

Numune

220,00

154,00

165,00

176,00

ICP-MS 16-20 Element Analizi

Numune

260,00

182,00

195,00

208,00

ICP-MS 21-30 Element Analizi

Numune

320,00

224,00

240,00

256,00

ICP-MS 31-40 Element Analizi

Numune

380,00

266,00

285,00

304,00

ICP-MS 41-50 Element Analizi

Numune

440,00

308,00

330,00

352,00

ICP-MS 51 ve üzeri element Analizi

Numune

500,00

350,00

375,00

400,00

35.02

Mikrodalga ile Numune Hazırlama

Numune

70,00

49,00

52,50

56,00

35.03

Ön Hazırlık (Kırma, Öğütme, Yakma vb.)

Numune

40,00

28,00

30,00

32,00

35.04

Kızdırma Kaybı

Numune

40,00

28,00

30,00

32,00

 

Organik Elementel Analiz (CHNS/O)  (36.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

36.01

Elementel Analiz (C,H,N,S)

Numune

120,00

84,00

90,00

96,00

36.02

Elementel Analiz (Oksijen)

Numune

150,00

105,00

112,50

120,00

 

 

 

NMR - NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

Sıvı NMR (41.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

41.01

1H (Proton) NMR Analizi (Çözücü ve tüp hariç)

Adet

60,00

42,00

45,00

48,00

1H (Proton) NMR Analizi (Çözücü hariç tüp dahil)

Adet

70,00

49,00

52,50

56,00

1H (Proton) NMR Analizi (Çözücü dahil tüp hariç)

Adet

75,00

52,50

56,25

60,00

1H (Proton) NMR Analizi (Çözücü ve tüp dahil)

Adet

85,00

59,50

63,75

68,00

41.02

13C (Karbon) NMR Analizi

Adet

120,00

84,00

90,00

96,00

41.03

13C APT NMR Analizi

Adet

120,00

84,00

90,00

96,00

41.04

13C DEPT (45,90,135) NMR Analizi

Adet

120,00

84,00

90,00

96,00

41.05

COSY NMR Analizi

Adet

150,00

105,00

112,50

120,00

41.06

HETCOR NMR Analizi

Adet

150,00

105,00

112,50

120,00

41.07

HMBC NMR Analizi

Adet

150,00

105,00

112,50

120,00

41.08

HMQC NMR Analizi

Adet

150,00

105,00

112,50

120,00

41.09

NOESY NMR Analizi

Adet

150,00

105,00

112,50

120,00

41.10

31P NMR Analizi

Adet

125,00

87,50

93,75

100,00

41.11

19F NMR Analizi

Adet

150,00

105,00

112,50

120,00

41.12

11B NMR Analizi

Adet

200,00

140,00

150,00

160,00

41.13

Sıcaklık Deneyleri

Adet

125,00

87,50

93,75

100,00

41.14

TOCSY NMR Analizi

Adet

240,00

168,00

180,00

192,00

41.15

15N NMR Analizi

Adet

500,00

350,00

375,00

400,00

41.16

Si NMR Analizi

Adet

250,00

175,00

187,50

200,00

41.17

NOE NMR Analizi

Adet

300,00

210,00

225,00

240,00

41.18

Water-Gated NMR Analizi

Adet

550,00

385,00

412,50

440,00

41.19

HSQC NMR Analizi

Adet

150,00

105,00

112,50

120,00

41.20

INADEQUATE NMR Analizi

Adet

250,00

175,00

187,50

200,00

41.21

Relaxation Time Ölçümleri

Adet

200,00

140,00

150,00

160,00

41.22

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

100,00

70,00

75,00

80,00

41.23

Sıvı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

1000,00

700,00

750,00

800,00

 

 

Katı NMR (42.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

42.01

Al ve Si NMR Analizi 4 Saat

Numune

300,00

210,00

225,00

240,00

Al ve Si NMR Analizi 8 Saat

Numune

400,00

280,00

300,00

320,00

Al ve Si NMR Analizi 16 Saat

Numune

450,00

315,00

337,50

360,00

Al ve Si NMR Analizi 27 Saat

Numune

550,00

385,00

412,50

440,00

42.02

13C CP MAS NMR Analizi 4 Saat

Numune

300,00

210,00

225,00

240,00

13C CP MAS NMR Analizi 8 Saat

Numune

350,00

245,00

262,50

280,00

13C CP MAS NMR Analizi 16 Saat

Numune

450,00

315,00

337,50

360,00

13C CP MAS NMR Analizi 27 Saat

Numune

550,00

385,00

412,50

440,00

42.03

1H NMR Analizi

Numune

200,00

140,00

150,00

160,00

42.04

11B NMR Analizi 4 Saat

Numune

300,00

210,00

225,00

240,00

11B NMR Analizi 8 Saat

Numune

350,00

245,00

262,50

280,00

11B NMR Analizi 16 Saat

Numune

400,00

280,00

300,00

320,00

11B NMR Analizi 27 Saat

Numune

450,00

315,00

337,50

360,00

42.05

15N NMR Analizi 4 Saat

Numune

750,00

525,00

562,50

600,00

15N NMR Analizi 8 Saat

Numune

850,00

595,00

637,50

680,00

15N NMR Analizi 16 Saat

Numune

1000,00

700,00

750,00

800,00

15N NMR Analizi 27 Saat

Numune

1200,00

840,00

900,00

960,00

42.06

HETCOR NMR Analizi 4 Saat

Numune

450,00

315,00

337,50

360,00

HETCOR NMR Analizi 8 Saat

Numune

550,00

385,00

412,50

440,00

HETCOR NMR Analizi 16 Saat

Numune

600,00

420,00

450,00

480,00

HETCOR NMR Analizi 27 Saat

Numune

650,00

455,00

487,50

520,00

42.07

Sıcaklık Deneyleri

Numune

500,00

350,00

375,00

400,00

42.08

19F NMR Analizi

Numune

250,00

175,00

187,50

200,00

42.09

31P NMR Analizi 4 Saat

Numune

300,00

210,00

225,00

240,00

31P NMR Analizi 8 Saat

Numune

350,00

245,00

262,50

280,00

31P NMR Analizi 16 Saat

Numune

450,00

315,00

337,50

360,00

31P NMR Analizi 27 Saat

Numune

550,00

385,00

412,50

440,00

42.10

Katı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

1500,00

1050,00

1125,00

1200,00

42.11

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

100,00

70,00

75,00

80,00

 

 

 

RAMAN SPEKTROSKOPİ ANALİZ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

43.01

Raman Spektrumu Eldesi

Adet

100,00

70,00

75,00

80,00

43.02

Alan Analizi - Haritalama

Adet

400,00

280,00

300,00

320,00

43.03

Derinlik Profili

Adet

400,00

280,00

300,00

320,00

43.04

Raporlama

Adet

350,00

245,00

262,50

280,00

43.05

Uzman Yorumu

Saat

400,00

280,00

300,00

320,00

43.06

Eğitim

Gün

1250,00

875,00

937,50

1000,00

 

 

 

MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ ANALİZ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

FTIR - Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometre (44.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

44.01

FTIR Spektrum Analizi (KBr ile)

Numune

120,00

84,00

90,00

96,00

44.02

FTIR Spektrum Analizi (Elmas ATR ile)

Numune

100,00

70,00

75,00

80,00

44.03

FTIR Spektrum Analizi (Germanyum ATR ile)

Numune

150,00

105,00

112,50

120,00

 

UV-VIS Morötesi-Görünür Işık Spektrofotometresi (45.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

45.01

UV Spektrum Analizi / Sıvı Numune

Numune

50,00

35,00

37,50

40,00

45.02

UV Spektrum Analizi / Katı Numune

Numune

120,00

84,00

90,00

96,00

45.03

UV Spektrum Analizi / Sıcaklık Deneyi

Numune

100,00

70,00

75,00

80,00

 

Floresans Spektrofotometre (46.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli #

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

46.01

Floresan Analizi / Sıvı Numune

Numune

70,00

49,00

52,50

56,00

46.02

Floresan Analizi / Katı Numune

Numune

100,00

70,00

75,00

80,00

 

 

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

Hücre Kültürü Laboratuvarı (51.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

51.01

Hücre Kültürü Laboratuvarı Günlük Kullanım*

Gün

400,00

280,00

300,00

320,00

51.02

Hücre Kültürü Laboratuvarı Saatlik Kullanımı*

Saat

60,00

42,00

45,00

48,00

51.03

Otomatik Hücre Sayımı Cihazı Kullanımı

Numune

25,00

17,50

18,75

20,00

51.04

Hücre Serisi  Stoklama ( 6 Ay Stoklama)

Vial

125,00

87,50

93,75

100,00

51.05

Hücre Serisi Dondurulması (Temel Sarflar Dahil, 6 Ay Stoklama)**

Vial

200,00

140,00

150,00

160,00

51.06

Biyogüvenlik Kabini Kullanımı***

Saat

50,00

35,00

37,50

40,00

51.07

Soğutmalı Santrifüj Kullanımı***

Saat

50,00

35,00

37,50

40,00

51.08

Hücre Kültürlerinde Mikoplazma Kontrolü-DAPI ile

Numune

200,00

140,00

150,00

160,00

51.09

Hücre açma, pasajlama, hücre sayımı ve dondurup 6 ay saklama (25T Flask)

Numune

700,00

490,00

525,00

560,00

51.10

Hücre kültüründen DNA eldesi

Numune

100,00

70,00

75,00

80,00

51.11

Hücre kültüründen DNA eldesi ve STR analizi

Numune

550,00

385,00

412,50

440,00

51.12

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, Tek saat dilimi)****

Test

450,00

315,00

337,50

360,00

51.13

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, İki farklı saat dilimi)****

Test

600,00

420,00

450,00

480,00

51.14

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, Üç farklı saat dilimi)****

Test

750,00

525,00

562,50

600,00

51.15

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (5 konsantrasyon dışında ek her konsantrasyon)

Test

60,00

42,00

45,00

48,00

51.16

IC50 değeri hesaplama (Bir örnek için)*****

Numune

300,00

210,00

225,00

240,00

51.17

Primer Hücre Kültürü******

Numune

500,00

350,00

375,00

400,00

* Hücre kültürü laboratuvarı kullanım için kiralanabilir. Bu kalem, sarf malzeme kullanımı hariç kurulu laboratuvar hizmeti ve demirbaş kullanımını içerir,

** Kültüre edilmiş hücre konfluenside besiyeri içerisinde laboratuvara teslim edilir. Tripsinizasyon ve dondurma işlemleri laboratuvara aittir. Dışarıdan gelen numune standart kontaminant sayılacağı için gerekli durumlarda dekontaminasyon usulleri geçerlidir.

*** Kullanım için mutlaka laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

**** Laboratuvar dışından gelen her hücre muhtemel kontaminant olarak değerlendirilir. Kontaminasyon varlığında hücreler derhal imha edilir. Kaynağı bilinmeyen hücreler çalışmaya alınmaz. Çalışma planlamasında mutlaka laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

***** Uygun sitotoksisite testi ile beraber yapılmalıdır. Detaylı bilgi için laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

****** Kimyasallar talep sahibi tarafından karşılanacaktır. Detaylı bilgi için laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

 

 

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI HİZMET BEDELLERİ

Biyoteknoloji Laboratuvarı (52.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

52.01

Elisa Reader

Plaka

50,00

35,00

37,50

40,00

52.02

Tip I Biyogüvenlik Kabini

Saat

25,00

17,50

18,75

20,00

52.03

Liyofilizatör

Gün

100,00

70,00

75,00

80,00

52.04

PCR ile Çoğaltma, Agaroz Jel Elektroforez ve Görüntüleme)(Reaksiyon Sarfları Dahil)**

Örnek

25,00

17,50

18,75

20,00

52.05

PCR ile Çoğaltma, Agaroz Jel Elektroforez ve Görüntüleme)(Reaksiyon Sarfları Hariç)**

Örnek

5,00

3,50

3,75

4,00

52.06

Soğutmalı Santrifüj*

Saat

50,00

35,00

37,50

40,00

52.07

Mini Dikey Jel Elektroforezi (Cihaz Kullanımı)***

Kaset

75,00

52,50

56,25

60,00

52.08

Maxi Dikey Jel Elektroforezi (Cihaz Kullanımı)***

Kaset

150,00

105,00

112,50

120,00

52.09

Mini Yatay Jel Elektroforezi  (Cihaz Kullanımı)***

Kaset

20,00

14,00

15,00

16,00

52.10

Western Blotlama (SDS-PAGE, Blotlama, Görüntüleme)****

Kaset

700,00

490,00

525,00

560,00

52.11

Semi-Dry Blotlama

Kaset

250,00

175,00

187,50

200,00

52.12

Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi Kullanımı (UV)***

Kaset

25,00

17,50

18,75

20,00

52.13

Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi Kullanımı (Kemilüminesans)***

Kaset

100,00

70,00

75,00

80,00

52.14

Çalkalamalı Etüv

Gün

35,00

24,50

26,25

28,00

52.15

-40 Dondurucu

Gün

20,00

14,00

15,00

16,00

52.16

-80 Dondurucu

Gün

30,00

21,00

22,50

24,00

52.17

Otoklav

Döngü

30,00

21,00

22,50

24,00

* 1 saatin altında-üstünde süren analizler için oransal hesaplama yapılacaktır.

** En az 10 örnek ile çalışma kabul edilir.

*** Sadece cihaz kullanımı içindir. Jel hazırlama içermez.

**** Bu analiz kalemi protein ekstraktı eldesi, primer ve sekonder antikor, görüntüleme ajanı ve ladder içermemektedir. Bu materyallerin eldesi/alımı istek sahibine aittir.

 

 

TERMAL KARAKTERİZASYON BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

STA - Simültane Termal Analizör (61.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

61.01

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 1 Saat

Numune

120,00

84,00

90,00

96,00

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 2 Saat

Numune

150,00

105,00

112,50

120,00

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 3 Saat

Numune

180,00

126,00

135,00

144,00

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 3-7 Saat

Numune

250,00

175,00

187,50

200,00

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 7-14 Saat

Numune

400,00

280,00

300,00

320,00

 

DSC - Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (62.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

62.01

DSC Analizi (25 oC – 600 oC) 1 Saat

Numune

120,00

84,00

90,00

96,00

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 2 Saat

Numune

150,00

105,00

112,50

120,00

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 3 Saat

Numune

180,00

126,00

135,00

144,00

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 3-7 Saat

Numune

250,00

175,00

187,50

200,00

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 7-14 Saat

Numune

400,00

280,00

300,00

320,00

62.02

DSC Analizi (-150 oC – 600 oC) 1 Saat

Numune

200,00

140,00

150,00

160,00

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 2 Saat

Numune

240,00

168,00

180,00

192,00

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 3 Saat

Numune

280,00

196,00

210,00

224,00

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 3-7 Saat

Numune

380,00

266,00

285,00

304,00

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 7-14 Saat

Numune

500,00

350,00

375,00

400,00

62.03

Isı Sığası (Cp) Tayini

Numune

600,00

420,00

450,00

480,00

               

 

DMA - Dinamik Mekanik Analizör (63.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

63.01

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 1 Saat

Numune

180,00

126,00

135,00

144,00

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 2 Saat

Numune

210,00

147,00

157,50

168,00

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 3 Saat

Numune

250,00

175,00

187,50

200,00

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 3-5 Saat

Numune

320,00

224,00

240,00

256,00

63.02

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 1 Saat

Numune

220,00

154,00

165,00

176,00

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 2 Saat

Numune

250,00

175,00

187,50

200,00

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 3 Saat

Numune

300,00

210,00

225,00

240,00

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 3-5 Saat

Numune

380,00

266,00

285,00

304,00

 

 

KROMATOGRAFİ BİRİMİ HİZMET BEDELLERİ

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (HPLC, 71.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

71.01

HPLC-Kantitatif: Tek Bileşen (Metot Bildirilmişse)

Numune

120,00

84,00

90,00

96,00

71.02

HPLC- Kantitatif: İki veya Daha Fazla Bileşenli Numunelerde Her Bir Ek Bileşen Başına

Numune

40,00

28,00

30,00

32,00

71.03

HPLC-Kalitatif: Tek Bileşen (Metot Bildirilmişse)

Numune

100,00

70,00

75,00

80,00

71.04

HPLC-Kalitatif: İki veya Daha Fazla Bileşenli Numunelerde Her Bir Ek Bileşen Başına

Numune

30,00

21,00

22,50

24,00

71.05

HPLC-Metot geliştirme (1-3 bileşen)

Numune

1200,00

840,00

900,00

960,00

71.06

HPLC-Numune hazırlama**

Numune

70,00

49,00

52,50

56,00

 

 

Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS, 72.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

72.01

LC-MS/MS Kalitatif Analiz

Numune

300,00

210,00

225,00

240,00

72.02

LC-MS/MS Kantitatif Analiz

Numune

300,00

210,00

225,00

240,00

72.03

LC-MS/MS Kantitatif (İlave Bileşen Başına)

Numune

70,00

49,00

52,50

56,00

72.04

LC-MS/MS Numune Hazırlama*

Numune

70,00

49,00

52,50

56,00

*Numune hazırlama kalemi, hazır olarak gelen numuneler için gerekli olması durumunda yapılacak filtreleme, çözücü ile seyreltme, süzme, santrifüj vb. temel ön işlemleri kapsamaktadır.

 

 

Gaz Kromatografisi (GC-FID, 75.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

75.01

GC-Kalitatif Analiz

Numune

230,00

161,00

172,50

184,00

75.02

GC-Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)

Numune

230,00

161,00

172,50

184,00

75.03

GC-Kantitatif Analiz (İlave Her Bir Bileşen)

Numune

60,00

42,00

45,00

48,00

75.04

GC Metot geliştirme (1-3 Bileşen)

Numune

600,00

420,00

450,00

480,00

75.05

GC Numune hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb. temel işlemeler)**

Numune

70,00

49,00

52,50

56,00

 

 

Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS, 76.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

76.01

GC/MS-Kalitatif

Numune

230,00

161,00

172,50

184,00

76.02

GC/MS-Kantitatif (Tek Bileşen)

Numune

230,00

161,00

172,50

184,00

76.03

GC/MS-Kantitatif (İlave Her Bir Bileşen)

Numune

60,00

42,00

45,00

48,00

76.04

GC/MS Metot Geliştirme (1-3 Bileşen)

Numune

600,00

420,00

450,00

480,00

76.05

Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) Uygulamaları (Metot ve Adsorban Bildirilmiş İse)

Numune

200,00

140,00

150,00

160,00

76.06

SPME Uygulamaları (Metot Geliştirme, 1-3 Bileşen)

Numune

750,00

525,00

562,50

600,00

76.07

Kütle Spektrumu Kütüphane Taraması (Bileşen Başı)

Numune

30,00

21,00

22,50

24,00

76.08

Uçucu Yağ Bileşenleri, % Bağıl Miktarları İle Birlikte (1-3 Ana Bileşen)

Numune

250,00

175,00

187,50

200,00

76.09

Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif (Türevlendirme Yapılmış Hazır

Numune

250,00

175,00

187,50

200,00

76.10

GC-MS Headspace Kalitatif (Tek Bileşen)

Numune

250,00

175,00

187,50

200,00

76.11

GC-MS Headspace Kantitatif (Tek Bileşen)

Numune

250,00

175,00

187,50

200,00

76.12

GC-MS Headspace Kalitatif/Kantitatif (Her Bir İlave Bileşen)

Numune

60,00

42,00

45,00

48,00

76.13

GC-MS Numune hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb. temel işlemeler)**

Numune

70,00

49,00

52,50

56,00

 

Sıvı Azot ve Saf Su Ücret Listesi (10.00)

Sıvı Azot ve Saf Su  (10.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL) #

Standart Bedel

ESOGÜ

Teknopark##

Diğer Üniv.

10.01

Sıvı azot

Litre

10,00

5,00

7,50

8,00

10.02

Dewar Kabı Kiralama 20Lt.

Gün

30,00

21,00

22,50

24,00

Dewar Kabı Kiralama 35Lt.

Gün

40,00

28,00

30,00

32,00

Dewar Kabı Kiralama 50 Lt.

Gün

50,00

35,00

37,50

40,00

10.03

Tip II Saf Su

Litre

4,00

2,00

3,00

3,20

10.04

Tip I Saf Su

Litre

8,00

4,00

6,00

6,40