TR | EN
Analiz Hizmetlerimiz ve Ücretleri Güncellenmiştir
16.08.2018

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi - ARUM olarak Ağustos 2018 itibari ile faaliyete açılan Moleküler Spektroskopi Analiz, Elementel Analiz ve Termal Karakterizasyon Birimleri ile Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu (FE-SEM) ve Kriyojenik Geçirimli Elektron Mikroskobu sistemlerimiz için yeni hizmet kalemleri açılmıştır. Ayrıca ARUM bünyesindeki Hücre Kültürü Laboratuvarı ile Biyoteknoloji Laboratuvarı bünyesindeki hizmetler güncellenmiştir.

Analiz tür ve ücretlendirmelerine ilgili web sayfası; Analiz Ücretleri