Analiz Ücretleri

ELEKTRON MİKROSKOBİ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ

SEM - TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZ ÜCRETLERİ - 11.00

Kod İşlem Türü Fiyatlandırma*
11.01 Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama 165,00 TL / Adet
11.02 Metalografik Süreç İçin Numune Hazırlama (1)

 

(Alaşımsız ve Az Alaşımlı Çelik Malzemeler, Yüksek Alaşımlı Çelik Malzemeler, Dökme Demirler, Demir Dışı Malzemeler)

250,00 TL / Adet
11.03 Altın / Paladyum Tek Numune Kaplama 60,00 TL / Adet
11.04 Bir Seansta Birden Fazla Numune Kaplama 45,00 TL / Adet
11.05 İnceleme ve Görüntü Alma ( SEM ) 150,00 TL / Saat
11.06 SEM / EDS Yarı Kantitatif Analiz 160,00 TL / Saat
11.07 SEM / EDS Analitik Haritalama (Mapping) 100,00 TL / Saat
11.08 Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi** 250,00 TL / Saat
11.09 SEM Cihaz Kullanımı Eğitimi*** 250,00 TL / Saat

*     : Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**   : Eğitim süresi en az 24 saat olacaktır.

*** : Talep edilmesi halinde plan dâhilinde toplu gruplar için eğitim verilir.

  • Not: Numune cinsine göre sıcak veya soğuk kalıplama yapılır. Numune hazırlama süreci: Kesme, Kalıplama, Zımparalama, parlatma ve ilgili dağlayıcı ile dağlama aşamalarından oluşur.

TEM - GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZ ÜCRETLERİ - 15.00

Kod İşlem Türü Fiyatlandırma*
15.01 Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama 150,00 TL / Adet
15.02 Ultramikrotomda Yarı İnce Kesit Alma 60,00 TL / Adet
15.03 Histokimyasal Boyama; Yarı İnce Kesit Boyama (Toluidin Blue ile) 75,00 TL / Adet
15.04 Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma 75,00 TL / Adet
15.05 Tam İnce Kesit Boyama (Uranil Asetat / Kurşun Sitrat ile) 120,00 TL / Adet
15.06 İnceleme ve Görüntü Alma ( TEM ) 150,00 TL / Saat
15.07 Standart Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama 40,00 TL / Adet
15.08 Formwar Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama 75,00 TL / Adet
15.09 Akademik Çalışmalar İçin Raporlama 100,00 TL / Adet
15.10 Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama  Eğitimi** 240,00 TL / Saat
15.11 TEM Cihaz Kullanımı Eğitimi*** 240,00 TL / Saat
15.12 İmmunogold Boyama İçin Numune Hazırlama 150,00 TL / Adet
15.13 İmmunogold Etiketleme**** 150,00 TL / Adet

 *      Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**     Eğitim süresi en az 24 saat olacaktır.

***   Talep edilmesi halinde plan dâhilinde toplu gruplar için eğitim verilir.

**** Etiketleme için gerekli olan primer ve sekonder antikorlar numune sahibi tarafından karşılanacaktır.

 

 

NMR - NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ 

SIVI NMR ANALİZ ÜCRETLERİ – 41.00

Kod Analiz Türü Fiyatlandırma*
41.01 1H (Proton) NMR Analizi 60,00 TL / Adet
41.02 13C (Karbon) NMR Analizi 120,00 TL / Adet
41.03 13C APT NMR Analizi 120,00 TL / Adet
41.04 13C DEPT(45,90,135) NMR Analizi 120,00 TL / Adet
41.05 COSY NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.06 HETCOR NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.07 HMBC NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.08 HMQC NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.09 NOESY NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.10 31P NMR Analizi 125,00 TL / Adet
41.11 19F NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.12 11B NMR Analizi 200,00 TL / Adet
41.13 Sıcaklık Deneyleri 125,00 TL / Adet
41.14 TOCSY NMR Analizi 240,00 TL / Adet
41.15 15N NMR Analizi 500,00 TL / Adet
41.16 Si NMR Analizi 250,00 TL / Adet
41.17 NOE NMR Analizi 300,00 TL / Adet
41.18 Water-Gated NMR Analizi 550,00 TL / Adet
41.19 HSQC NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.20 INADEQUATE NMR Analizi 250,00 TL / Adet
41.21 Relaxation Time Ölçümleri 200,00 TL / Adet
41.22 Akademik Çalışmalar İçin Raporlama 100,00 TL / Adet
41.23 Sıvı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi 1000,00 TL / Gün

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

Not: Numune durumuna göre ise

- Hazır numune (çözücü+tüp+kapak)  için ayrıca %40 indirim

- Tüp içerisinde çözücüsüz numunelere için ayrıca %20 indirim

- Tüpsüz ve çözücülü numunelere ayrıca %20 indirim uygulanacaktır.

 KATI NMR ANALİZ ÜCRETLERİ - 42.00

Kod Analiz Türü Birim Fiyatlandırma*
42.01 Al ve Si NMR Analizi 4 Saat 300,00 TL
42.02   8 Saat 400,00 TL
42.03  

 

 

16 Saat 450,00 TL
42.04   27 Saat 550,00 TL
42.05 13C CP MAS NMR Analizi 4 Saat 300,00 TL
42.06   8 Saat 350,00 TL
42.07   16 Saat 450,00 TL
42.08   27 Saat 550,00 TL
42.09 1H NMR Analizi - 200,00 TL
42.10 11B NMR Analizi 4 Saat 300,00 TL
42.11   8 Saat 350,00 TL
42.12   16 Saat 400,00 TL
42.13   27 Saat 450,00 TL
42.14 15N NMR Analizi 4 Saat 750,00 TL
42.15   8 Saat 850,00 TL
42.16   16 Saat 1.000,00 TL
42.17   27 Saat 1.200,00 TL
42.18 HETCOR NMR Analizi 4 Saat 450,00 TL
42.19   8 Saat 550,00 TL
42.20   16 Saat 600,00 TL
42.21   27 Saat 650,00 TL
42.22 Sıcaklık Deneyleri - 500,00 TL
42.23 19F NMR Analizi - 250,00 TL
42.24 31P NMR Analizi 4 Saat 300,00 TL
42.25   8 Saat 350,00 TL
42.26   16 Saat 450,00 TL
42.27   27 Saat 550,00 TL
42.28 Katı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi GÜN 1500,00 TL

 * Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

 

 

X-IŞINLARI ANALİZ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ

XRD - X-IŞINI KIRINIMI ANALİZ ÜCRETLERİ – 31.00 

Kod Analiz Türü Fiyatlandırma*
31.01 Toz Kırınım Deseni (Toz Numune) 75,00TL / Adet
31.02 İnce Film Analizi 250,00 TL / Adet
31.03 SAXS Analizi 150,00 TL / Adet
31.04 Kalitatif  Mineral Analizi** 130,00 TL / Adet
31.05 Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni 500,00 TL / Adet
31.06 Rietveld Analizi*** 1.200,00 TL / Adet
31.07 Kalıntı Gerilme Analizi*** 600,00 TL / Adet
31.08 XRD Temel Kullanıcı Eğitimi 1000,00 TL / GÜN

*  Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

** Kalitatif mineral analizlerinde toz kırınım deseni de incelendiğinden toz kırınım deseni ücreti de ilave edilir.

*** Bu analizlere XRD kırınım deseni ücreti dahil değildir. Numunenin ve analizin niteliğine göre ücret değişebilmektedir.

XRF - X-IŞINI FLORESANS ANALİZ ÜCRETLERİ – 32.00

Kod Analiz Türü Fiyatlandırma*
32.01 XRF Analizi / Katı Numune 130,00 TL / Adet
32.02 Eritiş Cihazı ile Numune Hazırlama 75,00 TL / Adet
32.03 Kırma ve Öğütme 50,00 TL / Adet
32.04 Presleme 20,00 TL / Adet
32.05 Kızdırma Kaybı 30,00 TL / Adet
32.06 XRF Analizi / Sıvı Numune**  200,00 TL / Adet
32.07 XRF Temel Kullanıcı Eğitimi 1500,00 TL / Gün

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**Analiz talebinden 1 hafta önce merkez ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

 

 

SIVI AZOT ÜCRET LİSTESİ – 10.00

Kod Ürün/ Hizmet Adı Fiyatlandırma*
10.01 Sıvı Azot 3,00 TL / Litre
10.02 Dewar Kabı Kiralama (20, 35, 50 Litre) 1,00 TL / Hafta

* Kurum içi araştırmalara ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren şirketlere %50 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

 

 

İLERİ MİKROSKOBİ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ – 21.00-22.00-23.00

Kod Analiz Türü Fiyatlandırma*
21.01 Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme 150,00 TL / Saat
21.02 Görüntü Analiz İşlemleri 50,00 TL / Saat
22.01 Inverted Mikroskop ile Görüntüleme 65,00 TL / Saat 
23.01 Floresan Ataçmanlı Mikroskop ile Görüntüleme 65,00 TL / Saat

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.