Analiz Ücretleri

ELEKTRON MİKROSKOBİ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ

SEM - TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZ ÜCRETLERİ - 11.00

Kod İşlem Türü

Fiyatlandırma* 

11.01 Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama 165,00 TL / Adet
11.02 Metalografik Süreç İçin Numune Hazırlama (1)

 

(Alaşımsız ve Az Alaşımlı Çelik Malzemeler, Yüksek Alaşımlı

Çelik Malzemeler, Dökme Demirler, Demir Dışı Malzemeler)

250,00 TL / Adet
11.03 Altın / Paladyum Tek Numune Kaplama 60,00 TL / Adet
11.04 Bir Seansta Birden Fazla Numune Kaplama 45,00 TL / Adet
11.05 İnceleme ve Görüntü Alma ( SEM ) 150,00 TL / Saat
11.06 SEM / EDS Yarı Kantitatif Analiz 160,00 TL / Saat
11.07 SEM / EDS Analitik Haritalama (Mapping) 100,00 TL / Saat
11.08 Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi** 250,00 TL / Saat
11.09 SEM Cihaz Kullanımı Eğitimi*** 250,00 TL / Saat

*     : Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**   : Eğitim süresi en az 24 saat olacaktır.

*** : Talep edilmesi halinde plan dâhilinde toplu gruplar için eğitim verilir.

  • Not: Numune cinsine göre sıcak veya soğuk kalıplama yapılır. Numune hazırlama süreci: Kesme, Kalıplama, Zımparalama, parlatma ve ilgili dağlayıcı ile dağlama aşamalarından oluşur.

 

TEM - GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZ ÜCRETLERİ - 15.00

Kod İşlem Türü Fiyatlandırma*
15.01 Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama 150,00 TL / Adet
15.02 Ultramikrotomda Yarı İnce Kesit Alma 60,00 TL / Adet
15.03 Histokimyasal Boyama; Yarı İnce Kesit Boyama (Toluidin Blue ile) 75,00 TL / Adet
15.04 Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma 75,00 TL / Adet
15.05 Tam İnce Kesit Boyama (Uranil Asetat / Kurşun Sitrat ile) 120,00 TL / Adet
15.06 İnceleme ve Görüntü Alma ( TEM ) 150,00 TL / Saat
15.07 Standart Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama 40,00 TL / Adet
15.08 Formwar Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama 75,00 TL / Adet
15.09 Akademik Çalışmalar İçin Raporlama 100,00 TL / Adet
15.10 Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama  Eğitimi** 240,00 TL / Saat
15.11 TEM Cihaz Kullanımı Eğitimi*** 240,00 TL / Saat
15.12 İmmunogold Boyama İçin Numune Hazırlama 150,00 TL / Adet
15.13 İmmunogold Etiketleme**** 150,00 TL / Adet

 *      Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**     Eğitim süresi en az 24 saat olacaktır.

***   Talep edilmesi halinde plan dâhilinde toplu gruplar için eğitim verilir.

**** Etiketleme için gerekli olan primer ve sekonder antikorlar numune sahibi tarafından karşılanacaktır.

 

 

İLERİ MİKROSKOBİ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ – 21.00-22.00-23.00

Kod Analiz Türü Fiyatlandırma*
21.01 Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme 150,00 TL / Saat
21.02 Görüntü Analiz İşlemleri 50,00 TL / Saat
22.01 Inverted Mikroskop ile Görüntüleme 65,00 TL / Saat 
23.01 Floresan Ataçmanlı Mikroskop ile Görüntüleme 65,00 TL / Saat

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir. 

 

 

X-IŞINLARI ANALİZ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ

XRD - X-IŞINI KIRINIMI ANALİZ ÜCRETLERİ – 31.00 

Kod Analiz Türü Fiyatlandırma*
31.01 Toz Kırınım Deseni (Toz Numune) 75,00TL / Adet
31.02 İnce Film Analizi 250,00 TL / Adet
31.03 SAXS Analizi 150,00 TL / Adet
31.04 Kalitatif  Mineral Analizi** 130,00 TL / Adet
31.05 Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni 500,00 TL / Adet
31.06 Rietveld Analizi*** 1.200,00 TL / Adet
31.07 Kalıntı Gerilme Analizi*** 600,00 TL / Adet
31.08 XRD Temel Kullanıcı Eğitimi 1000,00 TL / Gün

*  Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

** Kalitatif mineral analizlerinde toz kırınım deseni de incelendiğinden toz kırınım deseni ücreti de ilave edilir.

*** Bu analizlere XRD kırınım deseni ücreti dahil değildir. Numunenin ve analizin niteliğine göre ücret değişebilmektedir.

 

XRF - X-IŞINI FLORESANS ANALİZ ÜCRETLERİ – 32.00

Kod Analiz Türü Fiyatlandırma*
32.01 XRF Analizi / Katı Numune 130,00 TL / Adet
32.02 Eritiş Cihazı ile Numune Hazırlama 75,00 TL / Adet
32.03 Kırma ve Öğütme 50,00 TL / Adet
32.04 Presleme 20,00 TL / Adet
32.05 Kızdırma Kaybı 30,00 TL / Adet
32.06 XRF Analizi / Sıvı Numune**  200,00 TL / Adet
32.07 XRF Temel Kullanıcı Eğitimi 1500,00 TL / Gün

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**Analiz talebinden 1 hafta önce merkez ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

 

 

NMR - NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ 

SIVI NMR ANALİZ ÜCRETLERİ – 41.00

Kod Analiz Türü Fiyatlandırma*
41.01 1H (Proton) NMR Analizi 60,00 TL / Adet
41.02 13C (Karbon) NMR Analizi 120,00 TL / Adet
41.03 13C APT NMR Analizi 120,00 TL / Adet
41.04 13C DEPT(45,90,135) NMR Analizi 120,00 TL / Adet
41.05 COSY NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.06 HETCOR NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.07 HMBC NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.08 HMQC NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.09 NOESY NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.10 31P NMR Analizi 125,00 TL / Adet
41.11 19F NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.12 11B NMR Analizi 200,00 TL / Adet
41.13 Sıcaklık Deneyleri 125,00 TL / Adet
41.14 TOCSY NMR Analizi 240,00 TL / Adet
41.15 15N NMR Analizi 500,00 TL / Adet
41.16 Si NMR Analizi 250,00 TL / Adet
41.17 NOE NMR Analizi 300,00 TL / Adet
41.18 Water-Gated NMR Analizi 550,00 TL / Adet
41.19 HSQC NMR Analizi 150,00 TL / Adet
41.20 INADEQUATE NMR Analizi 250,00 TL / Adet
41.21 Relaxation Time Ölçümleri 200,00 TL / Adet
41.22 Akademik Çalışmalar İçin Raporlama 100,00 TL / Adet
41.23 Sıvı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi 1000,00 TL / Gün

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

Not: Numune durumuna göre ise

- Hazır numune (çözücü+tüp+kapak)  için ayrıca %40 indirim

- Tüp içerisinde çözücüsüz numunelere için ayrıca %20 indirim

- Tüpsüz ve çözücülü numunelere ayrıca %20 indirim uygulanacaktır.

 

 KATI NMR ANALİZ ÜCRETLERİ - 42.00

Kod Analiz Türü Birim Fiyatlandırma*
42.01 Al ve Si NMR Analizi 4 Saat 300,00 TL
42.02   8 Saat 400,00 TL
42.03  

 

 

16 Saat 450,00 TL
42.04   27 Saat 550,00 TL
42.05 13C CP MAS NMR Analizi 4 Saat 300,00 TL
42.06   8 Saat 350,00 TL
42.07   16 Saat 450,00 TL
42.08   27 Saat 550,00 TL
42.09 1H NMR Analizi - 200,00 TL
42.10 11B NMR Analizi 4 Saat 300,00 TL
42.11   8 Saat 350,00 TL
42.12   16 Saat 400,00 TL
42.13   27 Saat 450,00 TL
42.14 15N NMR Analizi 4 Saat 750,00 TL
42.15   8 Saat 850,00 TL
42.16   16 Saat 1.000,00 TL
42.17   27 Saat 1.200,00 TL
42.18 HETCOR NMR Analizi 4 Saat 450,00 TL
42.19   8 Saat 550,00 TL
42.20   16 Saat 600,00 TL
42.21   27 Saat 650,00 TL
42.22 Sıcaklık Deneyleri - 500,00 TL
42.23 19F NMR Analizi - 250,00 TL
42.24 31P NMR Analizi 4 Saat 300,00 TL
42.25   8 Saat 350,00 TL
42.26   16 Saat 450,00 TL
42.27   27 Saat 550,00 TL
42.28 Katı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 1500,00 TL
42.29 Akademik Çalışmalar İçin Raporlama Adet 100,00 TL

 * Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

 

RAMAN SPEKTROMETRESİ ANALİZ ÜCRETLERİ - 43.00

Kod

Analiz Türü

Birim

Fiyatlandırma*

43.01

Raman Spektrumu Eldesi

Adet

50,00 TL

43.02

Alan Analizi - Haritalama

Adet

300,00 TL

43.03

Derinlik Profili

Adet

300,00 TL

43.04

Raporlama

Adet

250,00 TL

43.05

Uzman Yorumu

Saat

300,00 TL

43.06

Eğitim

Gün

1000,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI ÜCRETLERİ - 51.00

Kod

Analiz Türü

Birim

Fiyatlandırma*

51.01

Hücre Kültürü Laboratuvarı Günlük Kullanımı (Temel Sarfları Hariç)

Gün

200,00 TL

51.02

Hücre Kültürü Laboratuvarı Günlük Kullanımı (Temel Sarfları Dahil)

Gün

400,00 TL

51.03

Hücre Kültürü Laboratuvarı Saatlik Kullanımı (Temel Sarfları Hariç)

Saat

15,00 TL

51.04

Hücre Kültürü Laboratuvarı Saatlik Kullanımı (Temel Sarfları Dahil)

Saat

75,00 TL

51.05

Otomatik Hücre Sayımı Cihazı Kullanımı

0-3 Saat

30,00 TL

51.06

Hücre Serisi (Stok)

Vial

400,00 TL

51.07

Hücre Serisi Üretim (T25 Flask ile)

Flask

500,00 TL

51.08

Hücre Serisi Üretim (T75 Flask ile)

Flask

600,00 TL

51.09

Hücre Serisi Donrudulması (Temel Sarflar Hariç, 6 Ay Stoklama)

Vial

100,00 TL

51.10

Hücre Serisi Donrudulması (Temel Sarflar Dahil, 6 Ay Stoklama)

Vial

150,00 TL

51.11

Hücre Kültürlerinde Mikroplazma Kontrolü (DAPI veya Hoechst Boyaması ile Görüntüleme)

Numune

200,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

 

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ - 52.00

Kod

Analiz Türü

Birim

Fiyatlandırma*

52.01

ELISA Okuyucu Kullanımı**

Saat

75,00 TL

52.02

UV-VIS Spektrofotometre Kullanımı

Saat

100,00 TL

52.03

Biyogüvenlik Kabini Kullanımı

0-3 Saat

20,00 TL

52.03

Soğutmalı Santrifüj Kullanımı

Saat

50,00 TL

52.04

Liyofilizatör Kullanımı

Gün

75,00 TL

52.05

PCR Çalışma Paketi (PCR ile Çoğaltma, Agaroz Jel Elektroforez ve Görüntüleme)(Reaksiyon Sarfları Dahil)

1-8 Numune

200,00 TL

52.06

PCR Çalışma Paketi (PCR ile Çoğaltma, Agaroz Jel Elektroforez ve Görüntüleme)(Reaksiyon Sarfları Hariç)

1-8 Numune

55,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**En az 30 dakika kullanım süresi mevcuttur.

Not: PCR çalışmalarında kullanılacak olan “primer” ve “problar” numune sahibi tarafından temin edilir.

 

SIVI AZOT ÜCRET LİSTESİ – 10.00

Kod Ürün/ Hizmet Adı Fiyatlandırma*
10.01 Sıvı Azot 3,00 TL / Litre
10.02 Dewar Kabı Kiralama (20, 35, 50 Litre) 1,00 TL / Hafta

* Kurum içi araştırmalara ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren şirketlere %50 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.