Analiz Ücretleri

ELEKTRON MİKROSKOBİ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ

SEM - TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZ ÜCRETLERİ - 11.00

Kod

İşlem Türü

Fiyatlandırma*

11.01

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama

165,00 TL /Adet

11.02

Metalografik Süreç İçin Numune Hazırlama (1)

(Alaşımsız ve Az Alaşımlı Çelik Malzemeler, Yüksek Alaşımlı Çelik Malzemeler, Dökme Demirler, Demir Dışı Malzemeler)

250,00 TL / Adet

11.03

Altın / Paladyum Tek Numune Kaplama

60,00 TL / Adet

11.04

Bir Seansta Birden Fazla Numune Kaplama

45,00 TL / Adet

11.05

İnceleme ve Görüntü Alma (SEM)

150,00 TL / Saat

11.06

SEM / EDS Yarı Kantitatif Analiz

160,00 TL / Saat

11.07

SEM / EDS Analitik Haritalama (Mapping)

100,00 TL / Saat

11.08

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi**

250,00 TL / Saat

11.09

SEM Cihaz Kullanımı Eğitimi***

250,00 TL / Saat

*     Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**   Eğitim süresi en az 24 saat olacaktır.

*** Talep edilmesi halinde plan dâhilinde toplu gruplar için eğitim verilir.

Not : Numune cinsine göre sıcak veya soğuk kalıplama yapılır. Numune hazırlama süreci: Kesme, Kalıplama, Zımparalama, parlatma ve ilgili dağlayıcı ile dağlama aşamalarından oluşur.

 

TEM - GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZ ÜCRETLERİ - 15.00

Kod

İşlem Türü

Fiyatlandırma*

15.01

Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama

150,00 TL / Adet

15.02

Ultramikrotomda Yarı İnce Kesit Alma

60,00 TL / Adet

15.03

Histokimyasal Boyama; Yarı İnce Kesit Boyama (Toluidin Blue ile)

75,00 TL / Adet

15.04

Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma

75,00 TL / Adet

15.05

Tam İnce Kesit Boyama (Uranil Asetat / Kurşun Sitrat ile)

120,00 TL / Adet

15.06

İnceleme ve Görüntü Alma (TEM)

150,00 TL / Saat

15.07

Standart Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama

40,00 TL / Adet

15.08

Formwar Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama

75,00 TL / Adet

15.09

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

100,00 TL / Adet

15.10

Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi**

240,00 TL / Saat

15.11

TEM Cihaz Kullanımı Eğitimi***

240,00 TL / Saat

15.12

İmmunogold Boyama İçin Numune Hazırlama

150,00 TL / Adet

15.13

İmmunogold Etiketleme****

150,00 TL / Adet

*      Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**     Eğitim süresi en az 24 saat olacaktır.

***   Talep edilmesi halinde plan dâhilinde toplu gruplar için eğitim verilir.

**** Etiketleme için gerekli olan primer ve sekonder antikorlar numune sahibi tarafından karşılanacaktır.

 

İLERİ MİKROSKOBİ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ – 21.00-22.00-23.00

Kod

Analiz Türü

Fiyatlandırma*

21.01

Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme

100,00 TL / Saat

21.02

Görüntü Analiz İşlemleri

50,00 TL / Saat

22.01

Inverted Mikroskop ile Görüntüleme

50,00 TL / Saat

23.01

Floresan Ataçmanlı Mikroskop ile Görüntüleme

50,00 TL / Saat

24.01

Stereomikroskop ile Görüntüleme

50,00 TL / Saat

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir. 

 

X-IŞINLARI ANALİZ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ

XRD - X-IŞINI KIRINIMI ANALİZ ÜCRETLERİ – 31.00 

Kod

Analiz Türü

Fiyatlandırma*

31.01

Toz Kırınım Deseni (Toz Numune)

80,00TL / Adet

31.02

İnce Film Analizi

250,00 TL / Adet

31.03

SAXS Analizi

150,00 TL / Adet

31.04

Kalitatif Mineral Analizi**

130,00 TL / Adet

31.05

Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni

750,00 TL / Adet

31.06

Rietveld Analizi***

1200,00 TL/ Adet

31.07

Kalıntı Gerilme Analizi***

600,00 TL / Adet

31.08

XRD Temel Kullanıcı Eğitimi

1000,00 TL / Gün

31.09

XRR Analizi

1000,00 / Adet

31.10

Numune Hazırlama

50 TL / Adet

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

** Kalitatif mineral analizlerinde toz kırınım deseni de incelendiğinden toz kırınım deseni ücreti de ilave edilir.

*** Bu analizlere XRD kırınım deseni ücreti dahil değildir. Numunenin ve analizin niteliğine göre ücret değişebilmektedir.

 

XRF - X-IŞINI FLORESANS ANALİZ ÜCRETLERİ – 32.00

Kod

Analiz Türü

Fiyatlandırma*

32.01

XRF Analizi / Katı Numune

150,00 TL / Adet

32.02

Eritiş Cihazı ile Numune Hazırlama

80,00 TL / Adet

32.03

Kırma ve Öğütme

50,00 TL / Adet

32.04

Presleme

30,00 TL / Adet

32.05

Kızdırma Kaybı

30,00 TL / Adet

32.06

XRF Analizi / Sıvı Numune** 

200,00 TL / Adet

32.07

XRF Temel Kullanıcı Eğitimi

1500,00 TL / Gün

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**Analiz talebinden 1 hafta önce merkez ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

 

NMR - NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİ BİRİMİ ANALİZ ÜCRETLERİ 

SIVI NMR ANALİZ ÜCRETLERİ – 41.00

Kod

Analiz Türü

Fiyatlandırma*

41.01

1H (Proton) NMR Analizi

60,00 TL / Adet

41.02

13C (Karbon) NMR Analizi

120,00 TL / Adet

41.03

13C APT NMR Analizi

120,00 TL / Adet

41.04

13C DEPT (45,90,135) NMR Analizi

120,00 TL / Adet

41.05

COSY NMR Analizi

150,00 TL / Adet

41.06

HETCOR NMR Analizi

150,00 TL / Adet

41.07

HMBC NMR Analizi

150,00 TL / Adet

41.08

HMQC NMR Analizi

150,00 TL / Adet

41.09

NOESY NMR Analizi

150,00 TL / Adet

41.10

31P NMR Analizi

125,00 TL / Adet

41.11

19F NMR Analizi

150,00 TL / Adet

41.12

11B NMR Analizi

200,00 TL / Adet

41.13

Sıcaklık Deneyleri

125,00 TL / Adet

41.14

TOCSY NMR Analizi

240,00 TL / Adet

41.15

15N NMR Analizi

500,00 TL / Adet

41.16

Si NMR Analizi

250,00 TL / Adet

41.17

NOE NMR Analizi

300,00 TL / Adet

41.18

Water-Gated NMR Analizi

550,00 TL / Adet

41.19

HSQC NMR Analizi

150,00 TL / Adet

41.20

INADEQUATE NMR Analizi

250,00 TL / Adet

41.21

Relaxation Time Ölçümleri

200,00 TL / Adet

41.22

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

100,00 TL / Adet

41.23

Sıvı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi

1000,00 TL / Gün

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

Not: Numune durumuna göre ise

- Hazır numune (çözücü+tüp+kapak)  için ayrıca %40 indirim

- Tüp içerisinde çözücüsüz numunelere için ayrıca %20 indirim

- Tüpsüz ve çözücülü numunelere ayrıca %20 indirim uygulanacaktır.

 

KATI NMR ANALİZ ÜCRETLERİ- 42.00

Kod

Analiz Türü

Birim

Fiyatlandırma*

42.01

Al ve Si NMR Analizi

4 Saat

300,00 TL

42.02

 

8 Saat

400,00 TL

42.03

 

16 Saat

450,00 TL

42.04

 

27 Saat

550,00 TL

42.05

13C CP MAS NMR Analizi

4 Saat

300,00 TL

42.06

 

8 Saat

350,00 TL

42.07

 

16 Saat

450,00 TL

42.08

 

27 Saat

550,00 TL

42.09

1H NMR Analizi

-

200,00 TL

42.10

11B NMR Analizi

4 Saat

300,00 TL

42.11

 

8 Saat

350,00 TL

42.12

 

16 Saat

400,00 TL

42.13

 

27 Saat

450,00 TL

42.14

15N NMR Analizi

4 Saat

750,00 TL

42.15

 

8 Saat

850,00 TL

42.16

 

16 Saat

1.000,00 TL

42.17

 

27 Saat

1.200,00 TL

42.18

HETCOR NMR Analizi

4 Saat

450,00 TL

42.19

 

8 Saat

550,00 TL

42.20

 

16 Saat

600,00 TL

42.21

 

27 Saat

650,00 TL

42.22

Sıcaklık Deneyleri

-

500,00 TL

42.23

19F NMR Analizi

-

250,00 TL

42.24

31P NMR Analizi

4 Saat

300,00 TL

42.25

 

8 Saat

350,00 TL

42.26

 

16 Saat

450,00 TL

42.27

 

27 Saat

550,00 TL

42.28

Katı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

1500,00 TL

42.29

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

100,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

 

RAMAN SPEKTROMETRESİ ANALİZ ÜCRETLERİ- 43.00

Kod

Analiz Türü

Birim

Fiyatlandırma*

43.01

Raman Spektrumu Eldesi

Adet

50,00 TL

43.02

Alan Analizi - Haritalama

Adet

300,00 TL

43.03

Derinlik Profili

Adet

300,00 TL

43.04

Raporlama

Adet

250,00 TL

43.05

Uzman Yorumu

Saat

300,00 TL

43.06

Eğitim

Gün

1000,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI ÜCRETLERİ- 51.00

Kod

Analiz Türü

Birim

Fiyatlandırma*

51.01

Hücre Kültürü Laboratuvarı Günlük Kullanımı (Temel Sarfları Hariç)

Gün

200,00 TL

51.02

Hücre Kültürü Laboratuvarı Günlük Kullanımı (Temel Sarfları Dahil)

Gün

400,00 TL

51.03

Hücre Kültürü Laboratuvarı Saatlik Kullanımı (Temel Sarfları Hariç)

Saat

15,00 TL

51.04

Hücre Kültürü Laboratuvarı Saatlik Kullanımı (Temel Sarfları Dahil)

Saat

75,00 TL

51.05

Otomatik Hücre Sayımı Cihazı Kullanımı

0-3 Saat

30,00 TL

51.06

Hücre Serisi (Stok)

Vial

400,00 TL

51.07

Hücre Serisi Üretim (T25 Flask ile)

Flask

500,00 TL

51.08

Hücre Serisi Üretim (T75 Flask ile)

Flask

600,00 TL

51.09

Hücre Serisi Dondurulması (Temel Sarflar Hariç, 6 Ay Stoklama)

Vial

100,00 TL

51.10

Hücre Serisi Dondurulması (Temel Sarflar Dahil, 6 Ay Stoklama)

Vial

150,00 TL

51.11

Hücre Kültürlerinde Kontaminasyon Kontrolü

Numune

200,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

 

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ- 52.00

Kod

Analiz Türü

Birim

Fiyatlandırma*

52.01

ELISA Okuyucu Kullanımı**

Saat

50,00 TL

52.02

UV-VIS Spektrofotometre Kullanımı

Saat

100,00 TL

52.03

Biyogüvenlik Kabini Kullanımı

Saat

20,00 TL

52.04

Liyofilizatör Kullanımı

Gün

75,00 TL

52.05

PCR Çalışma Paketi (PCR ile Çoğaltma, Agaroz Jel Elektroforez ve Görüntüleme)(Reaksiyon Sarfları Dahil)

1-8 Numune

200,00 TL

52.06

PCR Çalışma Paketi (PCR ile Çoğaltma, Agaroz Jel Elektroforez ve Görüntüleme)(Reaksiyon Sarfları Hariç)

1-8 Numune

55,00 TL

52.07

Soğutmalı Santrifüj Kullanımı

Saat

50,00 TL

* Fiyatlandırma esnasında kurum içi taleplere %30, diğer üniversitelere %20 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.

**En az 30 dakika kullanım süresi mevcuttur.

Not: PCR çalışmalarında kullanılacak olan “primer” ve “problar” numune sahibi tarafından temin edilir.

 

SIVI AZOT ÜCRET LİSTESİ – 10.00

Kod

Ürün/ Hizmet Adı

Fiyatlandırma*

10.01

Sıvı Azot

4,00 TL / Litre

10.02

Dewar Kabı Kiralama (20, 35, 50 Litre)

2,00 TL / Hafta

* Kurum içi araştırmalara ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren şirketlere %50 indirim uygulanmaktadır. Ödeme esnasında fiyatlara  %18 KDV ilave edilmektedir.