Başvuru Formları

ESOGÜ-ARUM bünyesinde analiz veya karakterizasyonu yapılması istenen numuneler, numune sahibi tarafından doğrudan veya posta yolu ile ARUM-Numune Kabul Birimine ulaştırılmalıdır. Hizmet alımı istenen numuneler ile ilgili istenilen özel talepler, belirtilmesi gereken özel koşullar, proje numarası ve fatura bilgilerinin mutlaka analiz başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.

Merkezimize posta ya da kargo yolu ile gönderilen numunelerle birlikte analiz başvuru formu/formlarının bir kopyası ile gönderilmelidir. Posta gönderiminde ise alıcı bölümü “ARUM-Numune Kabul Birimi” olarak belirtilmelidir.

Numune Kabul Birimi Tel: 0 222 239 37 50  (Dahili:6412)

 

SEM Analiz Başvuru Formu

TEM Analiz Başvuru Formu

İmmunogold Etiketleme Başvuru Formu

KATI NMR Analiz Başvuru Formu

SIVI NMR Analiz Başvuru Formu

RAMAN Analiz Başvuru Formu

XRD Analiz Başvuru Formu

XRF Analiz Başvuru Formu

İleri Mikroskobi Birimi Analiz Başvuru Formu

Hücre Kültürü Lab. Analiz Başburu Formu

Biyoteknoloji Lab. Analiz Başvuru Formu

Sıvı Azot Talep Formu