Cihazlarımız
Cihaz Adı Cihaz Markası Cihaz Modeli
Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) JEOL JEM-1220
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) JEOL JSM-5600LV
Ultramikrotom LEICA UltraCut R
EDS Dedektörü (SEM) IXRF 550i
SEM Numune Kaplama Cihazı POLARON SC7620
Kritik Noktada Kurutma Cihazı POLARON CPD7501
Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi JEOL ECZ500R
X Işını Difraktometresi (XRD) PANANALYTICAL EMPYREAN
X Işını Floresans (XRF) Spektrometresi PANANALYTICAL ZETIUM
Eritiş Cihazı  CLASSE EAGON 2
Kül Fırın PROTHERM FURNACES PA110/10
Bilyeli Değirmen FRITSCH MiniMill II
Masaüstü Pres MAASSEN MP250
Sıvı Azot Üretim Sistemi STIRLING CRYOGENICS STIRLIN-1 COMPACT
Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop (CLSM) ZEISS LSM 800
Floresans Mikroskop ve Görüntüleme Sistemi ZEISS AXIOIMAGER M1
Eldivenli Kabin Sistemi INERT I-LAB 2GB
Liyofilizatör CHRIST ALPHA PLUS
Elek Sarsma Cihazı FRITSCH ANALYSETTE 3 PRO