TEM'de Immunogold Etiketleme
17.07.2017

Immunogold etiketleme yöntemi  elektron mikroskopide kullanılan önemli bir boyama tekniği olup, hücredeki antijenik alanların lokalizasyonunu ultrayapısal düzeyde belirlemeye yarar. Bu metod, spesifik bir protein ya da hücre komponentini bağlamak için tasarlanan  primer antikor ile, bu yapıya bağlanan sekonder antikor etkileşiminin kolloidal altın partikülleriyle görüntülenmesi esasına dayanır.  Altın, yüksek elektron yoğunluğundan dolayı tercih edilir ve bu da görüntüde siyah noktalar halinde yüksek bir kontrastla örneğin incelenmesine olanak tanır. Merkezimizde bu konuda yapılan çalışmalar sonucu, immuno etiketleme boyama tekniği başarıyla gerçekleştirilmiş olup, bundan sonraki süreçte bu konudaki taleplere cevap verebilir duruma gelmiştir.  

Temmuz 2017 itibariyle bu hizmet kalemi fiyatlandırılmış ve numune kabulüne başlanılmıştır.

Aşağıda verilen link ile immunogold etiketleme başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

 

İmmunogold Etiketleme Başvuru Formu

 

ELEKTRON MİKROSKOPİ HİZMET BİRİMİ