ARUM-Numune Kabul
07.06.2017

ESOGÜ-ARUM bünyesinde analiz veya karakterizasyonu yapılması istenen numuneler, numune sahibi tarafından doğrudan veya posta yolu ile ARUM-Numune Kabul Birimine ulaştırılmalıdır. Hizmet alımı istenen numuneler ile ilgili istenilen özel talepler, belirtilmesi gereken özel koşullar, proje numarası ve fatura bilgilerinin mutlaka analiz başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.

Merkezimize posta ya da kargo yolu ile gönderilen numunelerle birlikte analiz başvuru formu/formlarının bir kopyası ile gönderilmelidir. Posta gönderiminde ise alıcı bölümü “ARUM-Numune Kabul Birimi” olarak belirtilmelidir.

Numune Kabul Birimi Tel: 0 222 239 37 50  (Dahili:6412)

Başvuru Formları